Next Volley Dordrecht een jaar rookvrij

Op 9 februari 2020 is het een jaar geleden dat Next Volley Dordrecht als eerste sportvereniging in Dordrecht geheel rookvrij is. De ervaringen met deze maatregel zijn overwegend positief.

Het bestuur van Next Volley Dordrecht bracht op de ALV van oktober 2018 het onderwerp 'rookvrij zone' ter sprake. Zij wilden in het kader van ‘een rookvrije generatie’ het gehele sportterrein van Next Volley Dordrecht rookvrij maken.
De leden stemden in met dit voornemen en op 9 februari 2019 was het een feit. De Dordtse wethouder Marco Stam verrichte de formele handeling en inmiddels is er een jaar ervaring met een geheel rookvrije zone bij Next Volley Dordrecht. Niet alleen is de sporthal rookvrij, het betreft ook de kantine, de gehele beachaccommodatie een een groot deel van de terreinen rondom de sporthal.

Na een jaar kan gesteld worden dat er overwegend positief op deze maatregel kan worden terug gekeken.
Alle rokende leden respecteren de rookvrije zone, waarbij zoals het bestuur ook destijds hoopte, men elkaar in alle vriendelijkheid en met respect op de regels blijft wijzen.
Incidenteel komt het voor dat iemand nog wel eens net buiten de deur en binnen de rookvrije zone rookt, maar ook dan wordt hij of zij door anderen erop gewezen dat er binnen de blauwe lijnen een rookvrije zone geldt. Soms moeten ook bezoekers, die wat minder bekend zijn met de rookvrije regels, daar aan herinnerd worden.  

Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers. Wel blijft Next Volley Dordrecht rokers vragen om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein, zoals aangegeven met blauwe lijnen, te roken. Ook vraagt het bestuur om elkaar daar met respect op te blijven wijzen.
Mogelijk dat de rookvrije zone nog duidelijker zal worden aangegeven.