Contributie jeugd 2021/2022

De contributie is opgebouwd uit een aantal zaken. Naast de verplichte Nevobo contributie betaal je ook verenigingscontributie. Ook hangt de contributie af van het speelniveau en het aantal trainingen. Hieronder een overzicht van het totaalbedrag en de opbouw van de contributie voor jeugdspelers.

Contributie jeugd seizoen 2021/2022

Je valt onder de Jeugd als je op 1 oktober 2021 12 jaar of ouder bent.

  Nevobo Contributie Competitie Extra Totaal
Jeugd € 17,50 € 166,07 € 87,12   € 270,69
Jeugd (2x trainen) € 17,50 € 166,07  € 87,12 € 31,43 € 302,12
Jeugd bij senioren  € 17,50 € 166,07 € 100,73   € 284,30 
Inschrijfgeld éénmalig    € 15,-      

Toelichting
Nevobo: Van dit bedrag betaalt de bond naast de vaste lasten ook de activiteiten voor het stimuleren van de volleybalsport in de breedste zin van het woord.
Contributie: Van dit bedrag betaalt Next Volley Dordrecht de vaste lasten en 1x trainen per week
Competitie: Van dit bedrag betaalt de vereniging de zaalhuur en teamgelden voor het spelen van competitie.
Extra: Dit bedrag betaal je voor extra training en zaalhuur.

Bij de berekening van de contributie geldt het laagst spelende team voor het competitiegeld en ook de extra training.

Toeslagen
Voor de extra training geld het volgende:

  • Is het een extra teamtraining van je eigen seniorenteam dan betaalt iedereen (ook jeugdleden) € 65,33 toeslag.
  • Train je als jeugdlid (spelend in een jeugdteam) mee met een ander team of je hebt een 2e training voor een jeugdteam dan betaal je € 32,67 toeslag.
  • Ieder teamlid van een divisie team betaalt een toeslag van € 111,62 ongeacht het aantal trainingen.

Automatische afschrijving
De contributie wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven. Hieronder een overzicht van de incassomomenten.

28 oktober 1/5 van de totale contributie
28 november 1/5 van de totale contributie
28 december 1/5 van de totale contributie
1 februari 1/5 van de totale contributie
1 april 1/5 van de totale contributie
1 mei Eigen bijdrage jeugdkamp*
1 juni Eigen bijdrage Dordt Beach*

*Indien van toepassing

Vragen?
Heb je vragen over de contributie of afschrijvingsdata, stuur een mail naar de penningsmeester. 

Mogelijkheid bij weinig financiële draagkracht
Ouders of verzorgers met minder financiële draagkracht willen wij attenderen op de mogelijkheden via de stichting Leergeld Drechtsteden. Leergeld biedt kansen aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld een sport.

Tot slot
De contributiegelden worden met zorg bepaald. Alle bedragen worden jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd zodat voor alle leden een evenwichtige contributie wordt berekend. Hierbij wordt ook gekeken naar omliggende verenigingen en andere zaalsporten. Eventuele contributie wijzigingen zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden voorgesteld waarvoor via stemming goedkeuring moet worden verleend.