Contributie kids 2021/2022

De contributie is opgebouwd uit een aantal zaken. Naast de verplichte Nevobo contributie betaal je ook verenigingscontributie. Ook hangt de contributie af van het speelniveau en het aantal trainingen. Hieronder een overzicht van het totaalbedrag en de opbouw van de contributie.

Contributie Kids seizoen 2021/2022

Je valt onder de Kids (CMV) als je op 1 oktober van dit jaar nog jonger dan 12 jaar bent.

  Nevobo Contributie Competitie Extra Totaal
Kids (CMV) € 17,50 € 143,89 - - € 161,39
Kids (CMV) competitie € 17,50 € 143,89 € 40,83 - € 202,22
Inschrijfgeld éénmalig   € 15,-      

Toelichting
- Nevobo: Van dit bedrag betaalt de bond naast de vaste lasten ook de activiteiten voor het stimuleren van de volleybalsport in de breedste zin van het woord.
- Contributie: Van dit bedrag betaalt Next Volley Dordrecht de vaste lasten en 1x trainen per week
- Competitie: Van dit bedrag betaalt de vereniging de zaalhuur en teamgelden voor het spelen van competitie.
- Extra: Dit bedrag betaal je indien van toepassing voor extra training en zaalhuur.

Automatische afschrijving

De contributie wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven. Hieronder een overzicht van de incassomomenten.

28 oktober 1/5 van de totale contributie
28 november 1/5 van de totale contributie
28 december 1/5 van de totale contributie
1 februari 1/5 van de totale contributie
1 april 1/5 van de totale contributie
1 mei Eigen bijdrage jeugdkamp*
1 juni Eigen bijdrage Dordt Beach*

*Indien van toepassing

Vragen?
Heb je vragen over de contributie of afschrijvingsdata, stuur een mail naar de penningmeester. 

Mogelijkheid bij weinig financiële draagkracht
Ouders of verzorgers met minder financiële draagkracht willen wij attenderen op de mogelijkheden via de stichting Leergeld Drechtsteden. Leergeld biedt kansen aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld een sport.

Tot slot
De contributiegelden worden met zorg bepaald. Alle bedragen worden jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd zodat voor alle leden een evenwichtige contributie wordt berekend. Hierbij wordt ook gekeken naar omliggende verenigingen en andere zaalsporten. Eventuele contributie wijzigingen zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden voorgesteld waarvoor via stemming goedkeuring moet worden verleend.