Onze 'Coronaspelregels'

De afgelopen periode hebben we gemerkt dat vrijwel alle jeugdleden zich in de hal goed aan de coronamaatregelen houden. Volgens de laatste richtlijnen mogen nu ook onze seniorleden met 4 personen per veld spelen of trainen. Hieronder de trainingsmogelijkheden en de bijbehorende coronamaatregelen om op een veilige manier te kunnen sporten.

Trainingen senioren vervallen
Volgens de laatste richtlijnen is het toegestaan om met 4 personen op één veld te volleyballen. Vanaf maandag 30 november is het nu voor alle leden boven de 18 jaar mogelijk een veld te huren om onder strikte voorwaarden 2 tegen 2 te volleyballen. Kijk hier voor de voorwaarden en reserveringsmogelijkheid.

Jeugdspelers die met seniorenteams meetrainen

Vanaf woensdag 14 oktober zijn de trainingen voor jeugdspelers die bij senioren meetrainen vervallen. Voor hen hebben we een aangepast trainingsprogramma gemaakt.

Jeugdtrainingen tot 18 jaar

Vanaf 19 oktober is voor de overige jeugd tot 18 jaar een aangepast trainingsschema van kracht.
Tussen de verschillende groepen is een wisselmoment ingelast om de contacten tussen de groepen te minimaliseren. Ga daarom zo snel mogelijk na je training via de looproute naar buiten.

Mondkapjes
Vanaf nu zijn mondkapjes in de accommodatie verplicht voor iedereen, behalve de CMV-teams.
Tijdens de trainingsactiviteit hoeven de mondkapjes niet gedragen te worden.

Accommodatie

In onze hal blijven de kantine en de kleedkamers gesloten. De looproutes blijven van kracht.

Registratie
Bezoekers van de accommodatie moeten zich bij de ingang (digitaal) registreren.
Dit geldt niet voor de trainingsgroepen en trainers omdat zij al via het trainingsschema geregistreerd staan.

Wedstrijden
De Nederlandse Volleybalbond heeft vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur de gehele competitie, inclusief eredivisie en jeugdcompetities stilgelegd. Dit geldt ten minste voor 4 weken.

 

----------------------------------------

Onderstaand protocol is tot nader bericht vervangen voor de maatregelen zoals hierboven vermeld.

Direct naar:

Bezoekersregistratie
Sporthal en looproutes
Kantine/Businessruimte
Wat als een sporter, toeschouwer of kaderlid klachten heeft?
Voor de trainers
Vóór de training
Tijdens de training
Na de training
Spelers die met verschillende teams meetrainen
Wedstrijden thuis
Publiek


Basisregels

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht en gelden voor sporters, vrijwilligers, trainers en ouders/verzorgers

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Sporters vanaf 18 jaar: houd 1,5 m afstand met personen van 13 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); vermijd drukte
 • Sporters tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • Schudt geen handen;

Bezoekersregistratie

Mocht er in onze hal - ondanks alle voorzorgsmaatregelen - toch een besmetting plaatsvinden dan willen we de aanwezigen van dat moment z.s.m. kunnen waarschuwen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat iedereen geregistreerd is of wordt.

Teams, officials, tegenstanders of coaches/trainers

 • Registratie niet nodig indien zij via DWF aangemeld staan.
 • Trainingsgroepen. Niet nodig omdat hun aanwezigheid bekend is. 

Bezoekers

De accommodatie: sporthal de Dijk

dijk_looproute_2.png

Er zijn looproutes binnen de accommodatie aangebracht op zodanige wijze dat er sprake is van eenrichtingsverkeer zodat loopstromen gescheiden zijn. Iedere sporter, vrijwilliger, trainer, kaderlid of andere bezoeker dient zich hieraan te houden.

 • Met het begrip locatie bedoelen we het gehele gebouw, dus ook kantine, wc, kleedkamer, sporthal, businessruimte etc.
 • De hoofdingang van het sportgedeelte van De Dijk is de ingang. Sporters kunnen via de gang (bij de kleedkamers) naar de ingang van de sporthal lopen.
 • De ingang vanuit de kleedkamers vormt de ingang van de sporthal
 • Vanuit de sporthal kun je alleen via de centrale hal naar de toiletten en uitgang. Dus ook als je alleen moet plassen of water halen.
 • Vanuit de centrale hal kan de accommodatie verlaten worden via de businessruimte (vóór 20 uur) of de kantine (na 20 uur).
 • De kantine is tot nader bericht gesloten
 • Bij de ingangen staan handhygiëne materialen. Een ieder die de Dijk betreedt reinigt zijn handen. Er liggen schoonmaakspullen in de hal om het materiaal schoon te maken. 
 • Ook bij verlaten van de accommodatie handen reinigen!
 • De kleedkamers en douches zijn met ingang van 6 oktober gesloten. 
 • De Dijk heeft een ventilatiesysteem dat buitenlucht naar binnen brengt en binnenlucht afvoert. Deuren en ramen mogen niet open omdat dit de werking van de ventilatie verstoort. 
 • Er wordt meerdere keren per week schoongemaakt
 • Toiletunits kunnen gebruikt worden met inachtname van 1,5 meter afstand. Maximaal 2 personen per toiletunit. 
 • Er is geen publiek toegestaan in de sporthal zowel tijdens trainingen en de wedstrijden. Mochten er ouders zijn die van ver komen om hun kind of een team te brengen, dan zijn ze welkom in de businessruimte.

De kantine

 • De kantine is tot nader bericht gesloten.  

Businessruimte

 • Ouders van jeugdleden tot en met 17 jaar van Next Volley Dordrecht die van ver weg moeten komen, kunnen wachten in de businessruimte. Het maximum aantal zitplaatsen is 10. Vol is vol.
 • De businessruimte is niet bedoeld als ruimte voor publiek.
 • Vanwege een eventueel contactonderzoek door de GGD moeten bezoekers zich wel (laten) registeren. Lees hier hoe.

Wat als een sporter, toeschouwer of kaderlid klachten heeft?

 • Sporters en ouders/verzorgers van minderjarige sporters zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de RIVM-richtlijnen. 
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training door de trainer bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 
 • Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Lees de veelgestelde vragen hierover. Meer informatie over het overheidsbeleid van contacten (huisgenoten, overige nauwe contacten en overige (niet nauwe) contacten) vind je hier
 • Als een sporter, trainer, coach, scheidsrechter of kaderlid Corona heeft, dan informeert hij of zij onze vertrouwenspersoon (Marie-Clair Neve). Hij of zij bespreekt met haar de communicatie naar de betreffende teamleden, zodat zij alert zijn t.a.v. klachten. 

Voor alle sporters, trainers, begeleiders en vrijwilligers 

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; 
 • Vermijd als sporter, trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen en zingen;
 • We schudden geen handen en geven geen highfives.

Voor de trainersEr zijn geen specifieke coronabegeleiders in de hal. We zien nadrukkelijk een rol weggelegd voor de trainers om de verschillende coronamaatregelen te bewaken. We doen nadrukkelijk een beroep op onze leden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en anderen te respecteren.

 • Het opzetten van de spullen dient te gebeuren door één of mogelijk twee personen. Voorkom dat er veel personen op een kleine ruimte een net aan het opzetten zijn. Je kunt het zelf doen als trainer, of een specifiek iemand hiervoor aanwijzen. 

Voorafgaand aan de training

 • Kom omgekleed in sportkleding naar de hal, was thuis je handen, neem flesjes gevuld met water mee van thuis.
 • De kleedkamers zijn vanaf 6 oktober gesloten. Dus zowel na een wedstrijd als training is er geen mogelijkheid meer tot omkleden en douchen.
 • Kom maximaal 10 tot minimaal 5 minuten voor aanvang van de training en ga op de tribune zitten bij het veld waar je traint.
 • Pas als de voorgaande trainingsgroep de zaal heeft verlaten en op aangeven van de trainer mag je naar het veld lopen. Leg je tas/spullen op de tribune bij het veld;
 • Sporters van 13 jaar en ouder dienen allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, dus ook op de tribune tijdens het wachten.

Tijdens de training

 • Er is geen publiek toegestaan tijdens de training. Uitgezonderd officials.
 • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden; 
 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;  
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
 • Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel; 
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 
 • Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner; 
 • Help elkaar om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
 • Sporters van 18 jaar en ouder houden tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand.

Na de training

 • Ballen en andere materialen moeten na iedere training/ ieder tijdslot dat er gespeeld is, gedesinfecteerd worden. Bij navraag bij NOC*NSF wordt in lijn met het reinigen van andere gebruikte materialen geadviseerd om dit met water en zeep te doen.
 • Hou 1,5 meter afstand bij het verlaten van het veld
 • Pak zo snel mogelijk je spullen en loop via de aangegeven eenrichtings-looproutes naar de uitgang.
 • Vanaf 6 oktober zijn de kleedkamers gesloten. Er kan dus ook niet meer gedoucht worden. 
 • Verlaat de Dijk via de aangegeven looproute (dus door de hal via businessruimte)

Spelers die met andere teams meetrainen.

Om het aantal contacten te verminderen zijn we genoodzaakt de volgende maatregelen te nemen:

 • Spelers trainen alleen nog met hun eigen team mee.
 • Dit geldt voor jeugd die met seniorenteams meetraint.
 • Senioren die met andere seniorenteams meetrainen.
 • Deze maatregel geldt voorlopig tot de herfstvakantie.

Wedstrijden thuis

 • Net als bij de trainingen gelden alle hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen. Bij klachten blijf je thuis, ben je getest en in afwachting van de uitslag: blijf thuis. 
 • Ook hier geldt: kom omgekleed, was thuis je handen, neem voldoende water mee van thuis en ga in jouw vak op de tribune zitten van het veld waar de wedstrijd zal plaatsvinden
 • Bij de ingang hangt een veldindeling. Op de tribune is er voor elk veld een specifiek vak per team gemaakt. Hier kunnen de teams wachten totdat ze het veld mogen betreden. De teams mogen op zijn vroegst de zaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd betreden.
 • Betreedt het veld pas op aangeven van de trainers/coaches
 • Ook hier; niet zingen, niet schreeuwen, geen high fives, vier punten bescheiden
 • We spelen wedstrijden zonder publiek, want zodra spelers, begeleiders en officials klaar zijn met een wedstrijd, horen zij bij de toeschouwers en er mogen maximaal 100 toeschouwers zijn. Dan is er in onze hal onvoldoende ruimte voor publiek.
 • Bij de setwissel moet de bank schoongemaakt worden
 • Na de wedstrijd dient de thuisspelende ploeg de materialen, ballen, banken schoon te maken.
 • Na de wedstrijd dienen alle spelers de hal via de looproute te verlaten en via de officiële looprichting naar de uitgang te gaan of toiletten. De kantine is tot nader bericht gesloten.
 • Vanaf 6 oktober zijn de kleedkamers gesloten. Wij adviseren dus in trainingspak te komen.

Publiek

 • Er is geen publiek toegestaan in de sporthal tijdens trainingen!
 • Wedstrijden spelen we zonder publiek, conform de landelijke voorschriften.
 • Eventuele ouders zijn van jeugdspelers van Next Volley Dordrecht die van ver komen om hun kind te brengen zijn welkom in de businessruimte.
 • Ouders van sporters tot en met 17 jaar van de tegenstander beschouwen wij als begeleiders, zijn kunnen plaatsnemen op de tribune. We verzoeken de bezoekende teams om zo min mogelijk begeleiders mee te nemen.
 • De tribune kan verder uitsluitend gebruikt worden door officials (coronabegeleiders, teambegeleiders, scheidrechterbeoordelaars etc). Zij melden zich bij de zaalwacht of coronabegeleider. Officials van Next Volley Dordrecht zijn herkenbaar door het dragen van een gekleurd hesje, op te halen bij de zaalwacht. Teams die moeten wachten kunnen plaatsnemen in een vak op de tribune.
 • Op de tribunes staat door middel van bestickering aangegeven waar men mag zitten en waar niet.
 • Vanwege een eventueel contactonderzoek door de GGD moeten bezoekers zich wel (laten) registeren

Uitwedstrijden

De basisregels gelden. Zorg dat je vooraf de protocollen van de ontvangende vereniging kent en leef deze na. Wij zijn te gast en willen ook een volgende keer welkom zijn.
Ga met zo min mogelijk personen, niet zijnde spelers en staf, naar de uitwedstrijden.

Bronnen

Dit protocol is opgesteld op basis van richtlijnen RIVM, adviezen NOC-NSF en VSG, die zijn verwoord in de protocollen binnensport van 31 juli 2020 en 1 september 2020, aanvullende adviezen van de Nevobo en maatregelen namens het bestuur van Next Volley Dordrecht, waar voorhanden. In dit protocol gaan we in op de voorschriften en richtlijnen omtrent het trainen in onze locatie de Dijk. Dit gaat over het sportgedeelte. We gaan in op:

 • de accommodatie en het gebruik 
 • richtlijnen voor, tijdens en na de trainingen
 • een handreiking voor sporters, ouders, vrijwilligers en trainers
 • de thuis- en uitwedstrijden

Voor de kantine, de inrichting en het gebruik daarvan worden de richtlijnen voor Opstarten sportkantines en horeca gebruikt.

 

Naar boven