Veilig sporten? Lees eerst onze 'spelregels'!

Wij willen onze leden en bezoekers een veilige omgeving bieden om te kunnen volleyballen. Hiervoor hebben we naast de landelijke coronaregels ook specifieke spelregels voor onze sporthal. Als blijkt dat deze regels in de praktijk niet gehandhaafd kunnen worden, is de kans aanwezig dat onze sporthal gesloten moet worden. Help je mee om het niet zo ver te laten komen? Neem onderstaande 'spelregels' voor je bezoek goed door!

Dit protocol is een levend document en is bijgewerkt tot 1 september. Op korte termijn zullen hier nieuwe maatregelen in verwerkt worden die we voor de duidelijkheid een andere kleur tekst zullen geven. Wij zullen deze aanpassingen tijdig communiceren op de website, Facebook en Instagram. 

Sporthal en looproutes
Kantine/Businessruimte
Wat als een sporter, toeschouwer of kaderlid klachten heeft?
Voor de trainers
Vóór de training
Tijdens de training
Na de training
Wedstrijden thuis
Toeschouwers
Bezoekende teams - beknopte versie


Basisregels

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht en gelden voor sporters, vrijwilligers, trainers en ouders/verzorgers

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Sporters vanaf 18 jaar: houd 1,5 m afstand met personen van 13 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); vermijd drukte
 • Sporters tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • Schudt geen handen;

De accommodatie: sporthal de Dijk

dijk_looproute_2.png

Er zijn looproutes binnen de accommodatie aangebracht op zodanige wijze dat er sprake is van eenrichtingsverkeer zodat loopstromen gescheiden zijn. Iedere sporter, vrijwilliger, trainer, kaderlid of andere bezoeker dient zich hieraan te houden.

 • Bezoekers, niet zijnde leden, officials, tegenstanders of coaches/trainers, dienen gegevens achter te laten. Hiervoor liggen registratielijsten in de businessruimte en in de kantine. 
 • De hoofdingang van het sportgedeelte van De Dijk is de ingang. Sporters kunnen via de gang (bij de kleedkamers) naar de sporthal lopen.
 • De ingang vanuit de kleedkamers vormt de ingang van de sporthal
 • De sporthal dient verlaten te worden via de deur vanuit de sporthal naar de centrale hal.
 • Vanuit de centrale hal kan de accommodatie verlaten worden via de businessruimte (vóór 20 uur) of de kantine (na 20 uur).
 • De kantine kan alleen betreden worden via de ingang in de centrale hal. 
 • Bij de ingangen staan handhygiëne materialen. Een ieder die de Dijk betreedt reinigt zijn handen. Er liggen schoonmaakspullen in de hal om het materiaal schoon te maken. 
 • Ook bij verlaten van de accommodatie handen reinigen!
 • Alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties zijn opengesteld. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand; 
 • Er geldt een maximum van 8 sporters per kleedkamer. 
 • De Dijk heeft een ventilatiesysteem dat buitenlucht naar binnen brengt en binnenlucht afvoert. Deuren en ramen mogen niet open omdat dit de werking van de ventilatie verstoort. 
 • Er wordt meerdere keren per week schoongemaakt
 • Toiletunits kunnen gebruikt worden met inachtname van 1,5 meter afstand. Maximaal 2 personen per toiletunit. 
 • Er is geen publiek toegestaan in de sporthal zowel tijdens trainingen en de wedstrijden. Mochten er ouders zijn die van ver komen om hun kind of een team te brengen, dan zijn ze welkom in de businessruimte of kantine.

De kantine

 • Er mogen maximaal 50 personen zitten in de kantine. 
 • Vanwege een eventueel contactonderzoek door de GGD moeten bezoekers zich wel (laten) registeren. Onder andere bij de entree, kantine of businessruimte kun je je als bezoeker digitaal registeren via een QR-code. Dit geldt niet voor trainers, spelers, coach of scheidsrechter omdat zij al geregistreerd staan via het wedstrijdformulier.   

Businessruimte

 • Er mogen maximaal 10 personen zitten in de businessruimte
 • Vanwege een eventueel contactonderzoek door de GGD moeten bezoekers zich wel (laten) registeren. Onder andere bij de entree, kantine of businessruimte kun je je als bezoeker digitaal registeren via een QR-code. Dit geldt niet voor trainers, spelers, coach of scheidsrechter omdat zij al geregistreerd staan via het wedstrijdformulier.

Wat als een sporter, toeschouwer of kaderlid klachten heeft?

 • Sporters en ouders/verzorgers van minderjarige sporters zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de RIVM-richtlijnen. 
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training door de trainer bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 
 • Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Lees de veelgestelde vragen hierover. Meer informatie over het overheidsbeleid van contacten (huisgenoten, overige nauwe contacten en overige (niet nauwe) contacten) vind je hier; 

Voor alle sporters, trainers, begeleiders en vrijwilligers 

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; 
 • Vermijd als sporter, trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen en zingen;
 • We schudden geen handen en geven geen highfives.

Voor de trainersEr zijn geen specifieke coronabegeleiders in de hal. We zien nadrukkelijk een rol weggelegd voor de trainers om de verschillende coronamaatregelen te bewaken. We doen nadrukkelijk een beroep op onze leden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en anderen te respecteren.

 • Het opzetten van de spullen dient te gebeuren door één of mogelijk twee personen. Voorkom dat er veel personen op een kleine ruimte een net aan het opzetten zijn. Je kunt het zelf doen als trainer, of een specifiek iemand hiervoor aanwijzen. 

Voorafgaand aan de training

 • Kom omgekleed in sportkleding naar de hal, was thuis je handen, neem flesjes gevuld met water mee van thuis.
 • De kleedkamers zijn alleen bestemd voor douchen en omkleden NA de training
 • Kom maximaal 10 tot minimaal 5 minuten voor aanvang van de training en ga op de tribune zitten bij het veld waar je traint.
 • Pas als de voorgaande trainingsgroep de zaal heeft verlaten en op aangeven van de trainer mag je naar het veld lopen. Leg je tas/spullen op de tribune bij het veld;
 • Sporters van 13 jaar en ouder dienen allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers, op de tribune tijdens het wachten en in de kantine;

Tijdens de training

 • Er is geen publiek toegestaan tijdens de training. 
 • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden; 
 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;  
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
 • Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel; 
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 
 • Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner; 
 • Help elkaar om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
 • Sporters van 18 jaar en ouder houden tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand.

Na de training

 • Ballen en andere materialen moeten na iedere training/ ieder tijdslot dat er gespeeld is, gedesinfecteerd worden. Bij navraag bij NOC*NSF wordt in lijn met het reinigen van andere gebruikte materialen geadviseerd om dit met water en zeep te doen.
 • Hou 1,5 meter afstand bij het verlaten van het veld
 • Pak zo snel mogelijk je spullen en loop via de aangegeven eenrichtingslooproutes naar de kleedkamer als je wilt douchen
 • Bij het douchen en omkleden dient 1,5 meter afstand aan gehouden te worden. Er mogen maar 8 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in de kleedkamer.
 • Verlaat de Dijk via de aangegeven looproute (dus door de hal via de kantine of businessruimte)

Wedstrijden thuis

 • Net als bij de trainingen gelden alle hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen. Bij klachten blijf je thuis, ben je getest en in afwachting van de uitslag: blijf thuis. 
 • Ook hier geldt: kom omgekleed, was thuis je handen, neem voldoende water mee van thuis en ga in jouw vak op de tribune zitten van het veld waar de wedstrijd zal plaatsvinden
 • Bij de ingang hangt een veldindeling. Op de tribune is er voor elk veld een specifiek vak per team gemaakt. Hier kunnen de teams wachten totdat ze het veld mogen betreden.
 • Betreedt het veld pas op aangeven van de trainers/coaches
 • Ook hier; niet zingen, niet schreeuwen, geen high fives, vier punten bescheiden
 • We spelen wedstrijden zonder publiek, want zodra spelers, begeleiders en officials klaar zijn met een wedstrijd, horen zij bij de toeschouwers en er mogen maximaal 100 toeschouwers zijn. Dan is er in onze hal onvoldoende ruimte voor publiek.
 • Bij de setwissel moet de bank schoongemaakt worden
 • Na de wedstrijd dient de thuisspelende ploeg de materialen, ballen, banken schoon te maken.
 • Na de wedstrijd dienen alle spelers de hal via de looproute te verlaten en via de officiële looprichting naar de kleedkamers, de kantine of de uitgang te gaan.
 • Spreek met je tegenstander af welk team als eerste gaat douchen, het uitspelende team krijgt de keuze. De andere ploeg wacht in de kantine/business ruimte, als daar plek is, of buiten om te douchen.

Toeschouwers

Er is geen publiek toegestaan in de sporthal! Mochten er ouders zijn die van ver komen om hun kind te brengen, dan zijn ze welkom in de businessruimte of kantine.
Vanwege een eventueel contactonderzoek door de GGD moeten bezoekers zich wel (laten) registeren. Onder andere bij de entree, kantine of businessruimte kun je je als bezoeker digitaal registeren via een QR-code.  

 

Bronnen

Dit protocol is opgesteld op basis van richtlijnen RIVM, adviezen NOC-NSF en VSG, die zijn verwoord in de protocollen binnensport van 31 juli 2020 en 1 september 2020 en de aanvullende adviezen van de Nevobo, waar voorhanden. In dit protocol gaan we in op de voorschriften en richtlijnen omtrent het trainen in onze locatie de Dijk. Dit gaat over het sportgedeelte. We gaan in op:

 • de accommodatie en het gebruik 
 • richtlijnen voor, tijdens en na de trainingen
 • een handreiking voor sporters, ouders, vrijwilligers en trainers
 • de thuis- en uitwedstrijden

Voor de kantine, de inrichting en het gebruik daarvan worden de richtlijnen voor Opstarten sportkantines en horeca gebruikt.

 

Naar boven