Beleid en regels

Het beleid van Next Volley Dordrecht berust op een simpel concept. We willen een vereniging voor en door leden zijn. Een club waar leden trots op zijn en bereid zijn een steentje bij te dragen. Natuurlijk hebben we daarbij een visie en missie staan die past bij ons motto: “Be proud. Be part.”

Visie ‘An image of the future we seek to create’ It is a dream.
Een toegankelijke vereniging waar leden trots op zijn onderdeel van uit te maken, waar door haar opbouw van jong tot oud, topsport, regulier en recreatie volleybal elkaar versterken. Maar bovenal een vereniging die haar leden duurzaam verenigt.

Missie: “Who we are and what we do”
Iedereen: Het bestaansrecht, de kwaliteit, gezelligheid, ontwikkeling en prestaties van de vereniging worden bepaald door de inzet en motivatie van al haar leden.
Gezond: De vereniging is transparant in haar beleid en streeft naar een gezonde, financiële en sportieve basis met een breed aanbod.
Verenigen: De vereniging straalt een gezonde positieve ambitie uit, maar wil naast sportieve successen vooral verenigen. Een eigen sporthal, beach-accommodatie en kantine dragen hiertoe bij.

Samen sterk
Wat verwachten we van de leden van Next Volley Dordrecht?
Jeugdleden: De oudere jeugdleden treden op als scheidsrechters (na een jeugdscheidsrechters-cursus) bij de wedstrijden van de jongere jeugd. Daarnaast kunnen zij ingedeeld worden als ondersteunende zaalwacht en kan er een beroep worden gedaan om als (assistent) trainer/coach bij het KidsVolley actief te zijn. Van de jongere jeugd (veelal C-jeugd) wordt verwacht dat zij per toerbeurt beschikbaar zijn als CourtKids (ballen jongens- en meisjes) bij de selectieteams van Next Volley Dordrecht.
Ouders:
Van ouders wordt verwacht dat ze beschikbaar zijn om hun kroost naar uitwedstrijden te rijden. Er kan ook een beroep op u worden gedaan bij het coachen, tellen en begeleiden van het team van uw kind. Het wordt zeer gewaardeerd als ouders een rol willen spelen binnen één van de commissies van Next Volley Dordrecht.
Senioren:
Alle seniorenteams leveren elk seizoen twee officials (scheidsrechters) om competitie te kunnen spelen. Noodzakelijk, want zonder scheidsrechters kan er niet gespeeld worden. Van leden wordt verwacht dat zij (in onderling overleg binnen hun team) de scheidsrechtercursus gaan volgen. Bij het behalen van de cursus wordt je ingedeeld voor thuiswedstrijden bij een ander team van Next Volley Dordrecht. Dit zal een paar keer per jaar gebeuren. De cursus wordt via de NeVoBo aangeboden bij Next Volley Dordrecht.
Daarnaast treden alle senioren en oudere-jeugd een paar maal per jaar op als teller cq lijnrechter, tijdens competitiewedstrijden van de hogere teams, voornamelijk op zaterdag.

Next Volley Dordrecht is een voorbeeld van een sportvereniging waar met veel vrijwilligers een mooi en hecht clubverband wordt gerealiseerd. Alles wat erbij komt kijken om een vereniging draaiende te houden, wordt geregeld door en met vrijwilligers. Om dit in goede banen te leiden en om constant aandacht te hebben en houden voor die vrijwilligers is er een vrijwilligerscommissie actief. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met deze vrijwilligerscommissie.

Algemene omgangs- en gedragsregels
Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging, Next Volley Dordrecht, wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de volleybalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de volleybal-capaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Daarvoor zijn de volgende gedrags- en omgangsregels opgesteld.
1. Je bent als speler een voorbeeld voor anderen.
2. Je bent matig in het gebruik van alcohol. Drugs zijn uit den boze.
3. Je beledigt niemand zowel in als buiten het veld.
4. Je hebt respect voor de tegenstander.
5. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter en trainer/coach.
6. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
7. Je houdt de sporthal, kleedkamers en kantine netjes.
8. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
9. Je draagt je steentje bij aan de vereniging.
10. We praten mét elkaar en niet over elkaar.

Voor vragen of opmerkingen rondom gedrags- en omgangsregels kunt u contact opnemen met de secretaris Valery Hunnik of met de vertrouwenspersoon Marie-Clair Neve

Downloads: