Nieuws over het Familie Beachtoernooi 2021

Het is een goede traditie: het Familie Beachtoernooi (met barbecue) net voor de schoolvakanties beginnen. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan, maar hopelijk dit jaar wel.

Het oergezellige Familie Beachtoernooi, waar families in teams van 4 personen aan kunnen deelnemen, staat nu nog gepland op zaterdag 10 juli 2021. Vanzelfsprekend met een heerlijke barbecue na afloop. Maar of het dit jaar op deze datum doorgaat? Het is spannend! Het organiserend comité o.l.v. Heren 8 wacht de mogelijke coronaversoepelingen af. Ze willen het toernooi vanzelfsprekend wel coronaproof organiseren.

Rond 1 juni zal een definitief besluit genomen worden of de 10e juli als toernooidatum blijft staan. Mocht dat toch niet lukken, dan is er al een reservedatum gepland, namelijk zaterdag 4 september 2021.
Enthousiaste potentiële families die willen deelnemen, wordt geadviseerd om de website en Facebookpagina van Next Volley Dordrecht in de gaten te houden. Daar zullen de laatste berichtgevingen over het Familie Beachtoernooi 2021 te lezen zijn.