Er komt een voorzitterswissel aan

In het bestuur is gesproken over een opvolging van voorzitter Mark van der Sluijs. Mark gaat op de komende ALV de voorzittershamer overdragen aan Martijn Michielse.

Toen in 2018 de vacature van voorzitter in het bestuur vrij kwam, door het vertrek van Alfred Maas, is Mark van der Sluijs in dat gat gesprongen. Na 3 jaar gaat hij de voorzittershamer doorgeven aan mede bestuurslid Martijn Michielse.
"Destijds heb ik me opgeworpen als voorzitter met de intentie om dit een jaar te doen. Een periode waarin er meer tijd en gelegenheid was om naar een voorzitter te zoeken, die gedurende langere tijd, de nodige aandacht aan deze mooie club kan besteden ", laat Mark weten. "Het is niet bij dat ene jaar gebleven. Het zijn er drie geworden."
Daarin heeft Mark vooral het eerste jaar alle energie gestoken in de veranderingen op het sportpark Schenkeldijk. Next Volley Dordrecht was daar intensief bij betrokken met o.a. een plan voor een grotere sporthal. De uitkomst was uiteindelijk anders, dan onze voorstellen.
"Ik merk dat de voorzittersrol veel tijd kost en die tijd heb ik niet", vervolgt Mark "Ik heb het op diverse terreinen erg druk en de vereniging verdient een voorzitter die er de nodige tijd in kan steken. Daarom ben ik blij dat Martijn Michielse het stokje, in dit geval een hamer, van me wil overnemen."

De voorzitterswissel is op dit moment nog een voornemen vanuit het bestuur en zal formeel bekrachtigd moeten worden op de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 november a.s. De leden van Next Volley Dordrecht kunnen dan Martijn kiezen als nieuwe voorzitter. Hij is binnen de club geen onbekende, want hij draait binnen het bestuur al vele jaren mee. Buiten die bestuurstaken is hij ook op heel wat andere terreinen actief. 

"Ik heb veel zin in de rol als voorzitter", laat Martijn Michielse weten. Het is een functie die ik nog niet eerder vervuld heb, maar met mijn bestuurlijke ervaring en hulp van de medebestuurders en de rest van de vereniging, moet dat zeker lukken. 
Daarnaast zitten we in een fase, zo net na alle coronaperikelen, waarbij we als vereniging ons gaan richten op een nieuwe (hernieuwde) visie. We zijn voornemens om, met wat advies, daar snel mee te starten. Dan is het ook goed dat ik dat traject in mijn nieuwe rol van het begin af aan meemaak. We hebben een mooie club, met veel faciliteiten en potentie en ik zie het als een uitdaging om die te gaan benutten."