QR-check in sporthal de Dijk (update 11-11-2021)

Dinsdag 2 november was er een corona-persconferentie. De daar afgekondigde maatregelen betekenen dat er vanaf zaterdag 6 november 2021 een QR-controle zal worden toegepast, die geldt voor de hele sporthal de Dijk, inclusief de kantine. Inmiddels aangepast d.d. 11 november 2021). Ook aangevuld met 'Wat te doen als er iemand in mijn team positief getest is?'

Het kabinet heeft besloten dat het coronatoegangsbewijs per zaterdag 6 november 2021 verplicht gesteld voor iedereen van 18 jaar en ouder die wil sporten in georganiseerd verband. Dit geldt ook voor publiek bij wedstrijden. 
Tijdens de persconferentie van dinsdagavond werd bekendgemaakt dat de teugels weer strakker aangetrokken moeten worden om de stijgende coronacijfers de kop in te drukken. Dit heeft helaas ook weer gevolgen voor de sport, dus ook voor het volleybal. En dus ook bij Next Volley Dordrecht.

Alle bezoekers van sporthal de Dijk van 18 jaar en ouder zijn nu verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen. Er zal dus op elke dag dat de hal geopend is, worden gecontroleerd op een geldige QR-code. Dit geldt zolang er geen wijzigingen op deze maatregel volgen. Iedereen jonger dan 18 jaar mag zonder geldige QR-code in de hele hal, ook de kantine (aanpassing d.d. 11 november)

Hoe vindt de QR-controle plaats?

Voor de QR-controle onderscheiden we de volgende situaties

a. tijdens trainingen doordeweeks voor de (jeugd) van 17:00-18:00 en van 18:00-19:30 zullen de trainers, daar waar nodig de QR-scan uitvoeren. De trainingsgroepen betreft vooral de jeugd jonger dan 18 jaar, dus zal de QR-scan meevallen. We vragen bij deze wel aan de ouders om tijdens deze jeugdtrainingen zoveel als mogelijk niet aanwezig te zijn om onze QR-scannende trainers te ontlasten. 

b. tijdens trainingen doordeweeks van 19:30-21:00 en van 21:00-22:30 is de hal via de zij-ingang bij de kantine (de voordeur gaat op slot) vanaf 19:15 geopend. Het personeel in de kantine zal de QR-scan uitvoeren. Iedereen ouder dan 18 jaar wordt gescand. Iedereen jonger dan 18 jaar mag wel gewoon in de hele hal, inclusief kantine.  

c. voor trainingen op andere locaties dan sporthal de Dijk, zal de QR-scan door de trainer van de trainingsgroep plaatsvinden.

d. tijdens wedstrijdavonden en wedstrijddagen zal de deur bij de kantine niet geopend zijn. Dan kan men de sporthal uitsluitend bij de voordeur betreden. Daar wordt iedereen van 18 jaar en ouder gescand. Ben je 18 jaar of ouder dan heb je een geldige QR-code nodig voor de hele sporthal, inclusief de kantine. Ben je jonger dan 18 jaar dan mag je wel gewoon in de hal, inclusief kantine. 

Begrip

We zijn ons er van bewust dat bovenstaande maatregelen, die we van overheidswege moeten naleven, heel wat impact hebben. We vragen nadrukkelijk jullie medewerking en begrip. Samen kunnen wij nog steeds het plezier in het volleyballen centraal stellen. Ook samen kunnen we de besmettingen beperken door met respect elkaar te helpen de overheidsmaatregelen te volgen.
Mocht er door de verplichting om een coronatoegangsbewijs te tonen een lastige situatie ontstaan voor jou of voor je team, waardoor het trainen of het spelen van wedstrijden niet mogelijk blijkt, meld dit dan bij één van de bestuursleden.

Vrijwilligers  

Het naleven van de maatregelen heeft niet alleen impact op individuele leden of een team, maar ook op de gehele vereniging. Daar vragen we in ieder geval begrip voor.
We hebben vooral voor de QR-scan tijdens wedstrijdavonden en wedstrijddagen (bezoekende teams, scheidsrechters, publiek) ook heel wat vrijwilligers nodig die bereid zijn om te assisteren bij die QR-check. We vragen daarom leden, ouders van jeugdleden of vrijwilligers zich aan te melden om ons hierbij  te helpen.
Heb je op bepaalde wedstrijddagen/avonden wat tijd beschikbaar? Meld je dan aan. We houden vanzelfsprekend rekening met je wensen.
Een mail naar corona@nextvolleydordrecht.nl is voldoende. 

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.
Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Persconferentie op vrijdag 12 november

Vrijdag 12 november is er weer een nieuwe persconferentie van het kabinet. Mochten daar maatregelen afgekondigd worden die de sport in Nederland cq. onze vereniging direct raken, dan zullen we zo spoedig mogelijk daar op de site weer over berichten.