Hoe verloopt het restant van de competitie 2021-2022?

Onlangs zijn er door het Bondsbestuur van de Nevobo besluiten genomen rondom de competitie van het seizoen 2021-2022. Eerder werd al aangegeven dat er geen PD-wedstrijden zouden plaatsvinden om zo ruimte te maken voor het uitspelen van de competitie. Wat er verder bepaald is lees je in dit bericht. 

In het kort is verder besloten: seniorencompetities: geen promotie en degradatie, geen kampioen. Voor de jeugdcompetities: eindstand bepalen op basis van quotiënt, wel kampioen voor afvaardiging nationale gesloten clubkampioenschappen.

Eerder werd al aangegeven dat er geen PD-wedstrijden zouden plaatsvinden om zo ruimte te maken voor het uitspelen van de competitie. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wedstrijden plaats konden vinden is er ook voor gekozen de invalbepalingen te versoepelen. Echter heeft dit niet geleid tot waar we op gehoopt hadden.

Hoge besmettingsaantallen van invloed op competitie

De impact van corona op het uitspelen van de competitie blijkt te groot. Te veel wedstrijden vallen uit waardoor de kans op oneerlijke competitie alsmaar toeneemt. Zo zijn er teams die alles willen spelen om degradatie te voorkomen, zijn er teams die noodgedwongen gebruik moeten maken van spelers buiten het team, met als mogelijk gevolg een vergrote kans op degradatie, en zijn er teams die op basis van quotiënt op promoveren staan en daardoor de mogelijkheid hebben om misbruik te maken van de huidige coronasituatie.

Uiteraard is bovenstaande in de meeste gevallen niet van toepassing, maar we doen er alles aan om een oneerlijke competitie uit te sluiten, aldus de Nevobo.

Plezier en onderlinge binding staat voorop

Om een oneerlijke competitie tegen te gaan, zijn onderstaande keuzes gemaakt met betrekking tot de senioren- en de jeugdcompetities voor seizoen 2021-2022.

Seniorencompetities:
- er vindt geen promotie of degradatie plaats.
- er worden geen kampioenen bepaald.
- er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt voor opvulling competities seizoen 2022-2023 in geval van terugtrekkingen.

Jeugdcompetities
- er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt.
- er worden wel kampioenen bepaald. Dit is ook van belang voor afvaardiging A-, B- en C-jeugd naar de nationale gesloten clubkampioenschappen.
- er worden wel kampioenen bepaald bij de CMV-jeugd. Er is echter geen sprake van afvaardiging naar de nationale gesloten clubkampioenschappen. Hiervoor wordt een alternatief opgezet waarover later nog meer informatie zal worden gegeven.

De Nevobo begrijpt dat dit voor een aantal teams nadelige gevolgen heeft, maar daartegenover staat dat er nog meer teams zijn die nog grotere nadelige gevolgen ervaren als de competities wel worden uitgespeeld. Daarom zijn we tot dit besluit gekomen en stellen we het plezier in volleybal en de onderlinge binding voorop.

Vervolg competitie

De einddatum van het spelen van competitie blijft voor zowel de senioren als de jeugd staan. Hiermee willen we ervoor zorgen dat we dit seizoen zoveel mogelijk kunnen genieten van onze sport, het volleybal. Echter is het belang van verplaatsen van wedstrijden van senioren nu minder groot.