Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2017

Donderdag 8 juni werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Het was de voorjaarsvergadering van Next Volley Dordrecht. De notulen geven tezijnertijd een juiste weergave, maar in dit artikel enkele indrukken van deze vergadering.

Even na achten opent voorzitter Alfred Maas de ALV. Twee bestuursleden ontbreken helaas vanwege werk: Cor van der Zee en Arthur Holster. Bij de mededelingen laat Alfred weten dat volgend seizoen elk team met het digitaal westrijdformulier gaat werken. De start van het Drechtsteden Volleybalcollege is ook vermeldenswaard. Een initiatief van Next Volley Dordrecht, mede ingegeven omdat de NeVoBo de regiobijeenkomsten voor de jeugd niet meer faciliteert.

Vanuit de leden wordt geopperd om het roken bij de zij-ingang niet meer toe te staan. Het bestuur zegt toe om alternatieven (zoals een andere locatie) te gaan bekijken. Nadat de notulen van de vorige ALV, met wat kanttekeningen worden goedgekeurd, komt de bestuursverkiezing aan de orde. 

Doordat de beachcommissie het afgelopen seizoen is gestopt met haar werkzaamheden is Arthur Holster, namens deze commissie bestuurslid voor de beach, aftredend. Arthur wordt bedankt voor zijn  werkzaamheden; hij is, zoals vermeld door zijn werk afwezig.

Het bestuur breidt zich uit met een bestuurslid kantinezaken. Doryn Hermans wordt door de ALV met zeer ruime meerderheid van stemmen gekozen.

Olivier Bouwmeester is aftredend lid van de kaskontrolecommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door Patrick Besseling.

Na enige toelichting gaan de leden akkoord met een contributieverhoging van 1,5 %. Een percentage dat de CBS-index volgt.

De voorlopige begroting 2016-2017 wordt door penningmeester Arnaud Dusseldorp toegelicht. Na diverse (detail)vragen wordt de voorlopige begroting goedgekeurd. De definitieve begroting wordt tijdens de najaars-ALV gepresenteerd.

Van de rondvraag wordt door enkele leden gebruik gemaakt. Vragen worden er o.a. gesteld over de visie op Dordtbeach en stemgerechtigde leden tijdens een ALV.

Het één na laatste punt betreft de jubilarissen. John Streng, voormalig voorzitter van Next Volley Dordrecht (en vh. Ekspalvo) is 40 jaar lid van de vereniging. John is tot op de dag van vandaag nog actief als trainer van de recreanten in de Dijk. Alfred spreekt John toe, memoreert o.a. zijn grote verdiensten voor de club en Marjolein Zuiderent overhandigt hem, begeleidt door een warm applaus van de leden, een oorkonde en een fles drank.

Alfred Maas staat stil bij het tienjarig bestaan van Heren 7. Dit memorabele team, met onder meer een eigen tafel in de kantine, krijgt door het bestuur een schaal met bittergarnituur aangeboden. Heren 7 bedankt vanuit de zaal namens hun woordvoerder het bestuur, maar staat ook nog even stil bij het feit dat de kans groot is dat zij volgend seizoen Heren 8 gaan heten. Dit wordt door Heren 7 betreurt, de tafel moet o.a worden overgeschilderd en imagoschade ligt op de loer. Enkele opties worden het team aangereikt en het bestuur zegt toe die te bekijken. De bittergarnituur wordt door H7 in dank aanvaard.

Tot slot wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de selectie van Heren 1 nader voor te stellen aan de leden. Trainer Tim Oskam presenteert elke speler (Denny van Berkum is op vakantie), gelardeerd met enkele wapenfeiten en spreekt zijn vertrouwen uit in het nieuwe seizoen. Het is een jonge selectie, met een paar spelers met ruime ervaring. De blik is vooral gericht op de eigen kweek. Vanuit de zaal volgt applaus, wat hopelijk symbolisch is voor de supporterssteun bij Heren 1 het komende seizoen.

Rond kwart voor tien sluit Alfred Maas de voorjaars-ALV en biedt iedereen, namens het bestuur, een drankje aan. De notulen van deze vergadering worden gepubliceerd bij de volgende ALV.