Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 okt. 2018

Punt 2 Verkiezing

Dinsdag 2 oktober om 20:00 uur zien we jullie graag op onze ALV in de kantine van Sporthal De Dijk. Bekijk hierna de agendapunten. De stukken zijn te downloaden, maar alleen na inloggen.

Agenda ALV
Donderdag 2 oktober 2018 om 20.00 uur in de Dijk

1 Opening
2 Verkiezingen
Bestuur draagt Mark van der Sluijs voor als voorzitter
3 Ingekomen stukken en mededelingen:
- Sponsorovereenkomsten
4 Notulen ALV d.d. 23 mei 2018
5 Jaarverslagen seizoen 2017-2018
6 Jaarcijfers seizoen 2017 - 2018 + Balans per 30/06/2018
7 Verslag kascontrole commissie en décharge bestuur
8 Definitieve begroting seizoen 2018-2019
9 Presentatie Rookvrije generatie
10 Jubilarissen
11 Rondvraag
12 Sluiting

Download hier de stukken voor de ALV.
Alleen mogelijk na inloggen. Inloggegevens vergeten? Kijk hier