Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 28 mei 2019

Dinsdag 28 mei 2019 om 20:00 uur zien we jullie graag op onze ALV in de kantine van Sporthal De Dijk. Bekijk hieronder de agendapunten. De financiële stukken en notulen oktober 2018 zijn (na inloggen) te downloaden.

Agenda ALV
Dinsdag 28 mei 2019 om 20.00 uur in de Dijk

1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 TC en teamindelingen
4 Plannen Sportpark
5 Notulen ALV september 2018
6 Vaststellen contributie/teamgelden conform inflatiecorrectie
7 Voorlopige begroting 2018/2019
8 Jubilarissen
9 Verkiezingen
- Greetje Aardoom treedt af als bestuurslid
10 Rondvraag
11 Sluiting

 

Downloads: