Martijn en Martijn wisselen van functie

Met ingang van 1 september a.s. wisselen Martijn Michielse en Martijn van den Berg van functie. Martijn Michielse is dan aanspreekbaar voor alle beachactiviteiten en Martijn van den Berg wordt verantwoordelijk voor de technische zaken binnen Next Volley Dordrecht.

Martijn Michielse was jarenlang als bestuurslid betrokken bij alle technische aangelegenheden binnen Next Volley Dordrecht. Hij maakte ook als lid Technische Zaken deel uit van het bestuur. Deze rol wordt dus vanaf 1 september overgenomen door Martijn van den Berg. Op de komende najaars-ALV wordt hier nog op teruggekomen. 

Alle beachactiviteiten, die onder verantwoordelijkheid van Martijn van den Berg het afgelopen jaar plaatsvonden, gaan over naar Martijn Michielse. Dat behelst nog de afronding van het huidige beachseizoen en vooral de voorbereidingen voor de beachzomer van 2020.

Martijn van den Berg is vanaf 1 september aanspreekpunt voor iedereen die vragen of suggesties heeft voor de technische commissie

 20190819_182825_2.jpg

Martijn Michielse

20190819_182856_2.jpg

Martijn van den Berg