Financiële zaken

Binnen onze vereniging is de penningmeester verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële zaken. Hierbij wordt deze ondersteund door de administrateur. Deze laatste draagt zorg voor het inboeken van alle facturen en kasstaten in de boekhouding. De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur en is samen met de overige leden van het dagelijks bestuur bevoegd betalingen te akkoorden en uit te voeren.

De kascommissie wordt door de ledenvergadering gekozen en bestaat uit 2 leden van onze vereniging. Ieder jaar wordt er 1 van de 2 vervangen. Zij dragen zorg voor de controle op de financiële administratie en dragen des gewenst adviezen aan voor verbeteringen in de financiële huishouding van onze vereniging. In de ALV brengen zij verslag uit over de boekhouding van het voorgaande verenigingsjaar.

Mocht u vragen hebben omtrent financiën dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Heeft u kosten gemaakt voor de vereniging dan kunt u deze declareren, door onderstaand document in te vullen en samen met de bonnen op te sturen naar de penningmeester

Lees meer
  • Financiële Commissie (2 / 2)
  • Arnaud D.

    · Penningmeester
  • Dolf O.

    · Administrateur