PR en Communicatie commissie

De PR & Communicatiecommissie verzorgt de communicatie rondom evenementen, maar ook de (nieuwe) website, nieuwsbrief en het gebruik van Social Media. 

Voor de communicatie van de activiteiten, krijgt elk evenement vanuit de communicatiecommissie een coördinator, zodat tijdig via diverse middelen (website, flyer, Facebook, nieuwsbrief e.d.) gecommuniceerd wordt. 

De PR & Communicatiecommissie is er voor meer dan alleen de juiste communicatie binnen de club. Zij ondersteunt de vereniging ook in contacten naar externen, andere verenigingen en ook de media.

Heb je goede suggesties of wil je meedenken? Graag zelfs. Spreek één van de commissieleden aan, of stuur een mail naar het centrale emailadres: communicatie@nextvolleydordrecht.nl

 

  • Een steentje bijdragen? (0 / 1)
  • Vacature

    · Afgevaardigde van het bestuur