Plannen Schenkeldijk en vernieuwde sporthal de Dijk van de baan

De plannen die er waren voor een herindeling van het sportpark Schenkeldijk en een vernieuwde sporthal de Dijk zijn van de baan. In december heeft het college van B&W in samenspraak met alle betrokken sportverenigingen en de Sportraad een koerswijziging voorgesteld betreffende de tot dat moment gemaakte plannen.

De plannen voor sportpark Schenkeldijk als ook een vernieuwde (verlengde) sporthal de Dijk kennen al een hele historie. Voetbalvereniging Dubbeldam, tafeltennisvereniging TTV Dordrecht, korfbalvereniging Movado, stichting sporthal de Dijk en Next Volley Dordrecht waren daar nauw bij betrokken.

Kort samengevat behelsden de plannen om voor voetbalvereniging Dubbeldam een nieuwe accommodatie te bouwen en TTV Dordrecht en Movado samen te huisvesten in een vernieuwde sporthal de Dijk. Dit mede omdat beide verenigingen hun huidige locatie zouden moeten verlaten. Sporthal de Dijk zou vernieuwd worden, wat betekende dat er twee volleybalvelden bij zouden komen en tevens een nieuwe (verhoogde) verenigingsruimte voor onze vereniging ter hoogte van het midden van de 'nieuwe' hal zou worden gerealiseerd. Stichting sporthal de Dijk en Next Volley Dordrecht is hierbij intensief betrokken geweest. Eén van de voordelen voor onze vereniging was dat we in een grotere hal (met scheidingswanden) de mogelijkheden zouden krijgen om elk volleybalteam het gehele jaar onder te brengen in sporthal de Dijk. De huidige situatie is dat tijdens de winterperiode teams moeten verhuizen naar diverse zalen in Dordrecht omdat de hal dan (verplicht) ter beschikking gesteld moet worden aan korfbal en zaalhockey, omdat die geen gebruik kunnen maken van kleine zalen.

In de verdere uitwerking van die plannen, waar niet elke sportvereniging al enthousiast over was, bleek een aantal zaken niet realistisch en haalbaar. Zeker ook niet financieel. Al met al heeft dit geleid tot een koerswijziging van de plannen die er tot op dat moment waren. Deze wijziging houdt o.a. in:

- beeindigen van het breed ingestoken plan voor de Schenkeldijk
- een structurele oplossing voor vv Dubbeldam, waarbij de Rugbyclub aan kan sluiten bij de nieuwe accommodatie
- de sportvelden/infrastructuur van de Patersweg tbv Movado te vernieuwen voor een periode van 5 - 10 jaar
- geen verhuisplicht voor tafeltennisvereniging TTVD
- het samen met Next Volley Dordrecht uitwerken van de wens van uitbreiding van de beachvelden.

Bij bovenstaande beleids cq. koerswijziging zijn de plannen voor verbouwing van een verlengde sporthal de Dijk va de baan.

Voorzitter Mark van der Sluijs hierover: 'Ik kan met deze move de opstelling van de andere vereniging wel voorstellen. Dat lijkt me voor Movado en TTVD heel logisch. Voor ons wel jammer, maar in de verdere uitwerking van de verbouwing van sporthal de Dijk bleek al snel dat dit zeer prijzig zou gaan worden. Te prijzig en daardoor niet meer realistisch. Vandaar dat wij ook, samen met de andere sportverenigingen en de Sportraad ingestemd hebben met deze laatste zienswijze.
We zijn nu bezig om weer opnieuw vooruit te kijken en te bezien of we gegeven de huidige stand van zaken andere plannen kunnen ontwikkelen voor onze sporthal. Die beginnen zich al wat te vormen, maar dat is nog veel te prematuur om nu kenbaar te maken. We blijven in ieder geval niet stilzitten, want we hebben een prachtige hal die 's avonds zeer druk bezet is, maar overdag nagenoeg niet gebruikt wordt. We kijken of we daar wat in kunnen veranderen.'