Veilig sport klimaat

Als sportclub wil je al je leden met plezier en in een veilige omgeving laten sporten. De zorg voor een veilige sportomgeving is essentieel. Je wilt een sfeer creëren waarin grensoverschrijdend gedrag in al zijn vormen wordt gesignaleerd en aangepakt en waar integriteit in het algemeen hoog in het vaandel staat.

Helaas komt grensoverschrijdend gedrag ook op sportclubs voor. Denk aan seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of psychische klachten.
Grensoverschrijdend gedrag. Het is een haast gevleugelde term geworden die heel veel omvat. Maar wat bedoelen we er nu mee? Het gaat om omgangsvormen die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Als er iets dergelijks gebeurt, dan wil je als vereniging dat je vooraf de noodzakelijke maatregelen hebt getroffen, maar ook dat je concreet weet hoe te handelen. Daarbij heeft de vertrouwenscontactpersoon een belangrijke rol.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Next Volley Dordrecht streeft ernaar om al haar trainers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te laten overhandigen. Een verklaring omtrent gedrag staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Gedrag- en omgangsregels (Veilig Sportklimaat)

  1. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
  2. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  3. Ik maak geen (seksueel getinte) grappen of opmerkingen (tegen) over anderen.
  4. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  5. Ik geef de ander geen ongewenste (seksueel getinte) aandacht, via welk communicatiemiddel dan ook.
  6. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  7. Ik ga met respect om met mijn omgeving, teamgenoot, tegenstander, coach, publiek en scheidsrechter.
  8. Ik maak geen ongepaste foto- en filmopnames en zal aanwijzingen van (jeugd)TC en bestuur direct opvolgen.
  9. Ik vraag iemand die mij hindert of lastig valt hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
  10. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt. Ik meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. De vertrouwenscontactpersoon kan adviseren en een bijdrage leveren aan het nemen van preventieve maatregelen. 

De vertrouwenscontactpersoon binnen Next Volley Dordrecht is Marie-Clair Neve. Zij is voor iedereen die ergens mee zit en het niet direct kwijt kan bij je trainer, coach of bestuur te benaderen. Haar telefoonnummer is 06-27133113, haar mailadres vcp@nextvolleydordrecht.nl