Contributie senioren 2022-2023

De contributie is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Naast de verplichte NeVoBo contributie betaal je ook verenigingscontributie. Ook hangt de contributie af van het speelniveau en het aantal trainingen. Hieronder een overzicht van het totaalbedrag en de opbouw van de contributie.

Contributie senioren voor seizoen 2022/2023

Je bent senior als je op 1 oktober van dit jaar 18 jaar of ouder bent.
Een volleybalseizoen loopt van september t/m juni

  Nevobo Contributie Competitie Extra Totaal
Senior (1x trainen) € 17,50 € 219,00    € 104,00   € 340,50
Senior (2x trainen) € 17,50 € 219,00    € 104,00    € 68,00 € 408,50
Senior divisie  € 17,50 € 219,00 € 104,00 € 115,00 € 455,50
Inschrijfgeld éénmalig    € 15,-      

Toelichting

- Nevobo: Van dit bedrag betaalt de bond naast de vaste lasten ook de activiteiten voor het stimuleren van de volleybalsport in de breedste zin van het woord.
- Contributie: Van dit bedrag betaalt Next Volley Dordrecht de vaste lasten en 1x trainen per week
- Competitie: Met dit bedrag betaalt de vereniging de zaalhuur en teamgelden voor het spelen van competitie.
- Extra: Dit bedrag betaal je voor extra training en zaalhuur.

Bij de berekening van de contributie geldt het laagst spelende team voor het competitiegeld en ook de extra training.

Toeslagen
Voor de extra training geld het volgende:

  • Extra teamtraining van je seniorenteam: € 65,33 toeslag per persoon (ook jeugdleden).
  • Train je als senior mee met een ander senioren team dan betaal je ook € 65,33.
  • Train je als jeugdlid (spelend in een jeugdteam) mee met een ander team of je hebt een 2e training voor een jeugdteam dan betaal je € 32,67.
  • Ieder teamlid van een divisie team betaalt een toeslag van € 111,62 ongeacht het aantal trainingen.

Automatische afschrijving

De contributie wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven. Hieronder een overzicht van de incassomomenten.

28 oktober 1/5 van de totale contributie
28 november 1/5 van de totale contributie
28 december 1/5 van de totale contributie
1 februari 1/5 van de totale contributie
1 april 1/5 van de totale contributie

Vragen?
Heb je vragen over de contributie of afschrijvingsdata, stuur een mail naar de penningmeester

Tot slot
De contributiegelden worden met zorg bepaald. Alle bedragen worden jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd zodat voor alle leden een evenwichtige contributie wordt berekend. Hierbij wordt ook gekeken naar omliggende verenigingen en andere zaalsporten. Eventuele contributie wijzigingen zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden voorgesteld waarvoor via stemming goedkeuring moet worden verleend.

 

> Naar contributie Jeugd

> Naar contributie Kids