Contributie recreanten 2022/2023

De recreanten betalen net als alle leden standaard verenigingscontributie én de NeVoBo toeslag. Alleen de recreanten die aan de competitie deelnemen betalen een extra bedrag aan Nevobo competitiegeld.

Contributie recreanten seizoen 2022/2023

  Nevobo

Contributie

vereniging

Competitie

Totaal per seizoen

Recreanten € 17,50 € 194,00   € 211,50
Recreanten (competitie) € 17,50 € 194,00    € 28,00 € 239,50
Inschrijfgeld éénmalig   € 15,-    

Toelichting

- Nevobo: Van dit bedrag betaalt de bond naast de vaste lasten ook de activiteiten voor het stimuleren van de volleybalsport in de breedste zin van het woord.
- Contributie: Van dit bedrag betaalt Next Volley Dordrecht de vaste lasten en 1x trainen per week
- Competitie: Met dit bedrag betaalt de vereniging de zaalhuur en teamgelden voor het spelen van competitie.

Automatische afschrijving

De contributie wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven. Hieronder een overzicht van de incassomomenten.

28 oktober 1/5 van de totale contributie
28 november 1/5 van de totale contributie
28 december 1/5 van de totale contributie
1 februari 1/5 van de totale contributie
1 april 1/5 van de totale contributie

Vragen?
Heb je vragen over de contributie of afschrijvingsdata, stuur een mail naar de penningmeester

Tot slot
De contributiegelden worden met zorg bepaald. Alle bedragen worden jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd zodat voor alle leden een evenwichtige contributie wordt berekend. Hierbij wordt ook gekeken naar omliggende verenigingen en andere zaalsporten. Eventuele contributie wijzigingen zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden voorgesteld waarvoor via stemming goedkeuring moet worden verleend.

 

> Naar contributie Senioren