Vrienden van Next

‘Vrienden van Next’ zijn leden, ouders of bekenden die weten dat een vereniging niet kan bestaan zonder extra financiële steun. Mensen die Next Volley Dordrecht een warm hart toedragen. Die zorgen dat de vereniging zijn breedtesport kan blijven faciliteren. Met activiteiten zoals het Jeugdkamp en goed materiaal zoals ballen en netten. En die weten dat je alleen met gekwalificeerde trainers een goede jeugdopleiding kan bieden en op hoog niveau kan blijven spelen.

Als een vereniging alleen inkomsten uit de contributies van de leden zou krijgen zouden alleen basisvoorzieningen geboden kunnen worden. Gelukkig zijn er inkomsten van enthousiaste en meelevende sponsors en diverse acties waaronder Grote Clubactie. Hierdoor kunnen wij onze jeugd- en seniorleden de extra’s bieden die onze vereniging maakt tot wat het nu is en ook wil blijven.

Sponsoring uit betrokkenheid
Naast onze bedrijfssponsors kregen wij signalen dat er ook ouders of leden zijn die een extra bijdrage willen geven. Een bijdrage om bijvoorbeeld te besteden aan nieuw materiaal of het opleiden van gekwalificeerde jeugdtrainers. Door deze vraag is een nieuw initiatief geboren: “Vrienden van Next”.

Krijg ik er wat voor terug?
Naast een naamsvermelding met foto op deze website zul je een paar keer per seizoen een uitnodiging ontvangen voor onze sponsoravond.

Wat zijn de kosten?
Particulieren betalen een bijdrage van € 100,- voor een jaar. Bedrijven betalen € 250,- excl. BTW per jaar. Bedrijven zullen bovendien vermeld worden in de speciale Sponsornieuwsbrief die wij periodiek naar onze sponsors sturen.

Aanmelden
Heb je interesse, stuur een mail naar de sponsorcommissie. We nemen zo snel mogelijk contact op.