De vereniging in vogelvlucht

Volleybalvereniging Next Volley Dordrecht is op 1 juli 2007 ontstaan als fusie vereniging uit de Dordtse volleybalverenigingen Ekspalvo en Futora. Daaraan vooraf ging bijna 60 jaar roemruchte volleybalhistorie.

St. Paul

De oudste vereniging, Ekspalvo, werd opgericht op 11 maart 1950 in de RK Meisjesschool aan de Vriesestraat in Dordrecht. De naam van de club was destijds gelijk aan die van de gymnastiekvereniging, waaruit de volleybalclub werd geboren: St. Paul. Sint Paul startte uiterst bescheiden. Wat betreft speel en trainingsruimte was men tevreden met weinig. Een terreinstrook bij het RCD-veld en op zaterdagmiddag het schoolplein van de St. Jozefschool, dienden als trainingslocatie. In 1950 werden enkele wedstrijden in een klein competitieverband afgewerkt. Het eerste seizoen volleybalden er alleen heren, het jaar daarop ook dames. In het seizoen 1957/1958 behaalde het 1e damesteam de promotie naar de hoofdklasse, in die tijd de hoogste klas van de Nederlandse Volleybal Bond. Enkele dames maakten toen deel uit van de nationale selectie. In 1960 telde de vereniging 58 leden en de contributie was fl 2,- per maand voor senioren. Aan het eind van die zestiger jaren stijgt het ledental naar ca 100 en begonnen de heren op een hoger niveau te volleyballen.

Ekspalvo

De naam Ekspalvo (Ex St. Paul Volleybal) ontstond na enkele jaren discussie en wordt door de ledenvergadering op 14 mei 1970 gekozen na een heuse enquête, waarin de voorkeur voor Sipavo naar voren kwam. In 1972 kreeg de club een sponsor en ging Rindy’s-Ekspalvo en later Target heten. Er werd een clubblad ontwikkeld en het mini-volleybal werd al druk beoefend door ca 30 kinderen. De vereniging groeide gestaag; de heren drongen onder de naam Target door naar het nationale niveau.

Eind jaren zeventig werd gedacht aan de bouw van een eigen kantine bij de in aanbouw zijnde ABSD (Algemene Beroepen School Dordrecht) aan de Eulerlaan. Inmiddels was Ekspalvo zonder sponsor maar werd wel langzaam aan de grootste vereniging binnen district 17 met rond 1983 het 100e jeugdlid. In dat jaar werd ook de eigen verenigingsruimte aan de spelzaal van de ABSD geopend, grotendeels gefinancierd door een grote loterij. Ekspalvo groeit naar een ledenaantal van rond de 380 leden, een aantal dat tot 1998 ongeveer stabiel is.

Andere volleybalverenigingen

Naast Ekspalvo waren in Dordrecht nog andere volleybalverenigingen actief. In de vijftiger jaren waren die vaak verbonden aan middelbare scholen (gemeentelijk en christelijk Lyceum, Kweekschool, enz.). Later ontstonden de “particuliere” clubs, zoals Orawi, Torpedo’s en later ook, NOSVRI, Bluebirds (nu Astrea). Torpedo’s (in de sponsortijd: The Wrangler Torpedo’s) en met name Orawi (Bouwlust Orawi) waren roemruchte verenigingen.

Orawi

Zo speelde Orawi, de samenvoeging van Oranje-Wit, al eredivisie vanaf 1964. Het eerste seizoen nog in ’t Hof in Zwijndrecht, daarna enkele seizoenen in een tot sportzaal omgebouwde zaal van het theater Kunstmin. Vanaf 1967 werden de Oranje-Witten de vaste bespelers van sporthal Wielwijk. Daar werd vele jaren lang volleybalhistorie geschreven, mede door de sponsoring van Bouwlust in de periode 1972-1978. Het sportieve hoogtepunt werd bereikt in 1975 toen de nationale beker werd gewonnen. Deelname aan de Europacup, waarin de finalepoule werd gehaald, was een feit.

Torpedo's

Torpedo’s, opgericht op 4 juli 1953, kende haar topjaren eveneens eind zeventiger jaren. Met behulp van sponsor Wrangler, die niet alleen het eerste herenteam steunde maar ook de hele vereniging in een nieuwe outfit stak, werd het bereiken van de tweede divisie het hoogst haalbare.

Door vertrek van de sponsoren kenden beide verenigingen een terugval en de ledentallen slonken. Langzaam aan ontstond de gedachte aan samenwerking en fusie van Torpedo’s met Orawi. Twee gelijkwaardige verenigingen die elkaar goed aanvulden. Daarbij speelde tevens een rol dat men net als Ekspalvo een eigen verenigingsruimte wilde realiseren; de bouw van de nieuwe Streekschool aan de Romboutslaan bood daartoe mogelijkheden. Realisatie zou eenvoudiger zijn als men één grote vereniging was.

Futora

Mede met het vooruitzicht van een eigen verenigingsruimte werd de fusie tussen Orawi en Torpedo’s beklonken op 22 mei 1986. De nieuwe naam Futora karakteriseerde dat feit (FUsie Torpedo’s ORAwi). Een nieuwe sterke vereniging die zijn thuisbasis vond in een eigen gezellige, zelf verbouwde verenigingsruimte bij de Streekschool. Doelstellingen o.a.: spelen op niveau (maar niet ten koste van de vereniging in totaal), een actief jeugdbeleid en aandacht voor het verenigingsleven.

Sporthal De Dijk

In de ABSD gaat heren 1 van Ekspalvo, gesteund door een ambitieus beleidsplan, gestaag op weg naar de top en bereikt in 1995 de promotie naar de eredivisie met een team dat voor de helft bestaat uit spelers die als mini bij Ekspalvo zijn begonnen.

Onder de naam Control Techniques Ekspalvo en later Dimplex-Ekspalvo is er (onderbroken door één jaar) zeven jaar topvolleybal in Dordrecht; vanaf 1997 in de eigen sporthal en verenigingsruimte die samen met korfbalvereniging Snel zijn gebouwd: sporthal De Dijk aan de Schenkeldijk. De ambities van Ekspalvo reiken nog verder: in 1998 worden eigen beachvelden naast De Dijk in gebruik genomen. Enkele Ekspalvo-spelers bereiken de nationale top als beach-speler. In maart 2000 wordt het 50-jarig jubileum gevierd met diverse activiteiten. Sponsors zijn onontbeerlijk om op topniveau te kunnen spelen; t.b.v. de sponsor(-werving) wordt in De Dijk een ruimte omgebouwd tot Businessclub (opening 2001).

Romboutskop

Ondertussen zit Futora ook niet stil en heeft zijn hoogtepunten in de negentiger-jaren in de gezellige "Romboutskop". Een ambitieus jeugdplan met trainingsgroepen in het Palet in de nieuwe wijk Stadspolders levert een groot aantal nieuwe jeugdleden op. De groei van het aantal seniorleden stagneert echter en na verloop van tijd blijkt het steeds moeilijker om voldoende kader voor de jeugd te vinden.

Het eerste heren team van Ekspalvo kent een aantal zeer succesvolle jaren en wordt driemaal achtereen (2004, 2005 en 2006) kampioen van de 1e divisie A. De stap naar de eredivisie wordt vooral om financiële redenen niet gezet.

Next Volley Dordrecht

Ook Ekspalvo ontkomt niet aan de landelijke trend van dalende ledenaantallen van sportverenigingen; het ledenaantal zakt van ca 380 naar ca 250 in 2003. Om deze tendens te keren wordt in 2005 in het overleg dat de besturen van de Dordtse volleybalverenigingen hebben, de suggestie van een nieuwe fusie op tafel gelegd. Vrijwel direct is er enthousiasme. Na consultatie van de leden haakt Astrea af maar Ekspalvo en Futora gaan verder op het fusiepad. De, zeer succesvolle, Dordtse Volleybalschool op vrijdagavond is een gezamenlijk project van beide verenigingen. De jeugdleden gaan om organisatorische redenen versneld over naar Ekspalvo; de volledige fusie wordt tijdens de ledenvergaderingen op 12 en 26 juni 2007 beklonken per 1 juli 2007. Na een raadpleging van de leden wordt een nieuwe naam gekozen: Next Volley Dordrecht. Door de nieuwe sponsor ClubStores wordt de hele vereniging van een nieuw tenue voorzien.

Door het vertrek van korfbalvereniging Snel uit De Dijk wordt het sportcomplex De Dijk aan de Schenkeldijk (sporthal, kantineruimte, businessclub en beachvelden volledig eigendom van Next Volley Dordrecht per 1 juli 2008. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor de nieuwe vereniging die inmiddels bijna 400 leden telt.

De hoogste teams spelen vanaf 2007 in de B-League (heren), wat in latere jaren Topdivisie gaat heten. De dames spelen 2e divisie. De jeugd speelt op vrijwel elk niveau in de Topklasse en de groei bij de jongste jeugd (CMV) is zeer sterk. 

In 2015 viert Next Volley Dordrecht op grootse wijze het 65-jarig bestaan. Daarbij wordt na wat fusies rekening gehouden met de oudste vereniging die in 1950 is opgericht. De vereniging kent dan inmiddels vele leden (totaal ca. 450), een grote jeugdafdeling, actieve recreanten en onder de naam Dordtbeach een ambitieuze en florerende beachvolleybaltak. Mede door de organisatie van Dordtbeach wordt in 2016 op de stranden van Scheveningen het wereldrecord ‘grootste beachvolleybaltoernooi’ verbroken met in totaal 300 velden.

Met een eigen hal en 6 beachvolleybalvelden kunnen de leden van Next Volley Dordrecht het hele jaar door volleyballen. Zowel in de zaal als in het zand.