Bestuur

Het bestuur van Next Volley Dordrecht bestaat uit onderstaande leden. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester bestaat het bestuur voornamelijk uit afgevaardigden van de meeste commissies.

Het bestuur houdt in de regel één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin de leden worden geinformeerd en mee kunnen besluiten over het reilen en zeilen van Next Volley drecht. Deze ledenvergadering wordt in het najaar, eind oktober/begin november georganiseerd. Als je punten wil agenderen, mail dan naar één van de bestuursleden of naar secretariaat@nextvolleydordrecht.nl

Het bestuur zelf vergadert eens in de 5 weken.

Heb je vragen, wil je wat aankaarten of heb je goede ideeën: benader dan één van de bestuursleden.

  • Een steentje bijdragen? (0 / 1)
  • Vacature

    · Kantinebeheer