Vanaf 18 mei a.s. ook beachvolleybal voor seniorleden

Vanaf 18 mei 2020 mogen ook seniorleden van DordtBeach (alle seniorleden van Next Volley Dordrecht) gaan beachvolleyballen. Er dient wel van tevoren te worden gereserveerd.

Net als de jeugd kunnen vanaf 18 mei a.s. ook seniorleden van Dordt Beach gaan beachvolleyballen. Het coronaprotocol dat voor de jeugd deze week al geldt, zal worden aangevuld met de maatregelen speciaal voor de seniorleden. Voornamelijk gelden dezelfde (hygiëne)maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen, de ballen desinfecteren etc. Ook zijn bij de volwassenen de kleedkamers, toiletten en de horeca gesloten, dient men kort voor de gereserveerde tijd aan te komen en direct daarna te vertrekken. Per reservering van minimaal 4 en max. 6 leden per veld zal er één lid (op naam) verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van de coronamaatregelen uit het protocol. Het aangepaste protocol is nagenoeg gereed en zal z.s.m. worden gepubliceerd op de website.

Voor het reserveren wordt nu de laatste hand gelegd aan een digitaal reserveringssysteem (online) dat uiterlijk 17 mei a.s. in de lucht is. Zoals gezegd is per veld een minimaal aantal leden van 4 en een maximaal aantal van 6 vereist. Deze dienen in het systeem op naam aangemeld te worden. Men kan pas weer reserveren de dag nadat er een veld is gereserveerd. Dit om te voorkomen dat er 'vaste tijden' voor het hele seizoen worden geclaimd. De trainingsblokken voor alle seniorleden zijn elke ma t/m vrijdag vanaf 20.00 uur en tijdens de weekenddagen. 

Kortom: beachvolleyballen voor seniorleden (boven de 18 jaar) kan vanaf volgende week weer. Aankomend weekend wordt het protocol gepubliceerd en is het streven dat het reserveringssysteem online is.