Alleen nog meetrainen met je eigen team

Door de coronamaatregelen, waarbij de onderlinge contacten zo minimaal mogelijk moeten zijn, is de TC genoodzaakt om iedereen alleen nog maar mee te laten trainen met zijn/haar eigen team.

Normaal gesproken ziet de TC graag spelers(sters) meetrainen bij meerdere teams voor hun eigen ontwikkeling. Gezien de huidige situatie is de TC genoodzaakt daar mee te stoppen tot in ieder geval het einde van de herfstvakantie: 25 oktober 2020. Dit om het aantal contacten te verminderen.

Dit betekent dat spelers/sters alleen nog met hun eigen team meetrainen. Spelers/sters die in twee teams spelen, trainen alleen nog mee met het team waar voor hen de prioriteit ligt.
Vooralsnog geldt dit alleen voor de seniorenteams. Met andere woorden: de senioren die met andere seniorenteams meetrainen en ook de jeugd die met seniorenteams meetraint.
Voor jeugd die met een ander jeugdteam meetraint is dit niet van toepassing.