Verschillende scenario's voor hervatten van de competitie

Vooruitlopend op een mogelijk groen licht van de overheid, wanneer er weer voor iedereen gevolleybald mag worden, heeft de Nevobo enkele scenario's geschetst voor de hervatting van de competitie.

De 3 scenario's, waarbij er in ieder geval dit kalenderjaar niet meer gespeeld gaat worden, komen in grote lijnen op het volgende neer: 

- hervatten competitie vanaf begin januari, met het uitspelen van een halve competitie
- een latere start van de competitie dan begin januari, halve competitie tot 24 april
- verlenging van het seizoen tot in mei, uitspelen halve competitie

Het bericht van de Nevobo over deze scenario's, de consequenties en ook de praktische informatie, kan je hieronder vinden.

Klik op het hele bericht.