Next Volley Dordrecht wordt een Superclub

Op initiatief van de Nevobo wordt Next Volley Dordrecht een Superclub. Onder deze term valt de samenwerking die deze partijen, aangevuld met de gemeente Dordrecht, aangaan om het volleyballen nog verder te professionaliseren.

Het startte met een plan onder de naam Superclub van de Nevobo. Daarin kunnen volleybalverenigingen gefaciliteerd worden om verdere professionalisering in te zetten. In het geval van Next Volley Dordrecht sluit daar ook de gemeente Dordrecht bij aan. Dat wil zeggen dat de drie partijen gezamenlijk een financiering aangaan om voor 2 jaar o.a. een professionele kracht in te zetten. Deze kan samen met mensen van Next Volley Dordrecht zich gaan bezig houden met bijvoorbeeld kaderondersteuning en kaderwerving, ledenbinding en ledenwerving. Zo helpen professionals een vereniging verder te versterken.

Martijn van den Berg is binnen Next Volley Dordrecht het bestuurslid dat deze ontwikkeling nauw begeleid. "We zitten nog in de eerste fase van dit traject en dat betekent dat we de concretisering nu verder gaan uitwerken. Daar beginnen we begin 2021 mee. We denken dan na over de taken van zo'n professionele inzet, over de werving van zo'n iemand en de verdere doelen die we willen bereiken. De nadruk zal op het technische vlak liggen. Daarbij moet je denken aan: welke doelgroepen behoeven meer aandacht, welk kader kan verder ondersteuning gebruiken en welke mogelijk nieuwe doelgroepen hebben we in het vizier? Maar het is heel goed denkbaar dat we in de verdere uitwerking op nog andere technische elementen komen. Dat wordt de komende maanden verder duidelijk." 

"Wel is zeker dat we financiële steun van Nevobo en gemeente Dordrecht krijgen." vervolgt Martijn "Dat is een mooie eerste stap. En ik verwacht dat zo'n professionele kracht in de loop van 2021 werkelijkheid wordt. Daarna is hij/zij 2 jaar aan ons verbonden. Natuurlijk gaan we dit initiatief ook borgen na die 2 jaar. Wat we in de jaren daarvoor ontwikkeld hebben zal worden gecontinueerd na 2023. Allemaal met als doel om onze vereniging nog sterker te maken."

We zullen onze leden vanzelfsprekend regelmatig op de hoogte houden van dit mooie initiatief, dat in 2021 verder vorm zal krijgen.

Vervolgacties

  1. Vacature trainer-plus
  2. Enquete ouderbetrokkenheid
  3. Ondertekening samenwerkingsconvenant dec. 2022