In memoriam Ad Michielse

Deze week bereikte ons het trieste bericht dat ons oud lid Ad Michielse vorige week op 76 jarige leeftijd is overleden.
Ad was jarenlang actief lid bij vooral Ekspalvo en heeft deel uitgemaakt van de stichting topvolleybal.

 

Zoals zoveel jeugd in de zestiger jaren van de vorige eeuw, ging je pas volleyballen als je op de middelbare school zat. Zo gebeurde dat ook bij Ad Michielse. Hij startte op tienerleeftijd met zijn volleyballoopbaan. Destijds bij Sint Paul. Hij bereikte het eerste herenteam en speelde daar jarenlang in. Bijna altijd samen met zijn iets oudere broer Ton. In het veld was Ad gedreven, maar altijd met oog voor het plezier in het spel.

In 1970 werd de naam Sint Paul veranderd in Ekspalvo. Het ontstond als speels samenvoegsel van 'ex- St. Paul volleybal'. Ad was destijds een groot voorstander van naamsverandering en wendde zijn invloed aan om ook die naam, als vereniging te gaan voeren. Hij was er medebedenker van. Een enquête zou de voorkeur voor Sipavo aangeven, maar het werd toch Ekspalvo. Ad schreef daar in 1990 bij het 40-jarig bestaan zelf over in de jubileumuitgave: "Dat uiteindelijk toch voor Ekspalvo werd gekozen kan ik beter niet uitputtend behandelen. Ik heb er later wel een blijvende interesse voor politieke besluitvorming aan over gehouden." 

Naast het actief bedrijven van de volleybalsport hield Ad zich in de zeventiger jaren ook bezig met het clubblad van de vereniging. In de tijd van stencils en een kofferschrijfmachine. Hij was verantwoordelijk voor het redactionele en journalistieke karakter van het blad. Velen waardeerden zijn vaardige pen. Het clubblad verscheen elke maand en dat was menigmaal een stevige uitgave. En zoals hij zelf zei: "Gemaakt met minimale bezetting en maximale pret." 

Ad was iemand die het organiseren na aan het hart lag. Alhoewel hij zich nooit heeft laten verleiden om bijvoorbeeld plaats te nemen in het bestuur droeg hij toch zijn steentje bij aan het reilen en zeilen van Ekspalvo. Gedurende langere tijd nam hij in de jaren 80 en 90, wel plaats in de stichting topvolleybal binnen de club.
Zijn volleyballoopbaan eindigde voor zijn veertigste. Hij schakelde daarna over naar de tennissport.

Op afstand volgde hij wat er bij Ekspalvo en later Next Volley Dordrecht gebeurde, maar actief was hij niet meer bij onze volleybalsport betrokken. Ook zijn broze gezondheid van de laatste jaren speelde daarin een rol. 

Wij wensen zijn vrouw Annemarie, zijn zoon Edo en vrouw en zijn kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies van hun man, vader en grootvader. Mooie herinneringen zullen hopelijk het verdriet verzachten. 

Het bestuur van Next Volley Dordrecht 

Het eerste herenteam van Rindy's Ekspalvo rond 1975 met, op de achterste rij, Ad Michielse (8).