Wijzigingen volleybal onder de 12 jaar bij Next Volley Dordrecht

Het CMV-volleybal (Circulatie Mini-Volleybal, tegenwoordig Cool Moves Volley) is al jaren geleden ontwikkeld en gestart. Specifiek voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Next Volley Dordrecht vindt dat het volleybal voor deze doelgroep veel dynamischer kan. 

Dynamischer omdat je nu ziet dat er bijvoorbeeld weinig balcontact voor elke speler is. Twee jaar geleden heeft onze vereniging al besloten om voortaan niet met 4, maar met 3 jonge spelers/speelsters in het veld te staan. Dat leidde dan ook tot veel meer bewegingen en een actiever samenspel. Toch is dat nog niet genoeg.

Voor de jeugd onder 12 jaar moet het volleybal beter en tot (nog) meer beweging leiden. Daardoor wordt het ook leuker. Om met 3 spelers in het veld te staan was bij Next Volley Dordrecht de voorbode voor een volgende stap.
“Dat moment is nu aangebroken en we wachten daarbij niet per sé op de formele aanpassingen van de bond. We zijn daarin vooruitstrevend”, aldus Martijn van den Berg, bestuurslid technische zaken. “We gaan het komende seizoen concrete veranderingen doorvoeren in het volleybalaanbod voor de jeugd onder de 12 jaar. Zo krijgt deze jeugd veel meer dynamische trainingen aangeboden. We richten ons op een brede motorische ontwikkeling, waarbij we niet te vroeg gaan specialiseren. Daarin zullen we onze jeugdtrainers continue en intens blijven begeleiden. De trainingen en het spel worden dan ook stoerder, beweeglijker en vooral leuker.”

Daarmee ziet het volleybalaanbod vanaf het volleybalseizoen 2021-2022 er als volgt uit:

·        Onder de 12 jaar (huidig CMV 5 en 6): blijft competitie spelen in de huidige CMV vorm. Vanzelfsprekend nog steeds met drie spelers in een veld. Wel gaan we hierover in gesprek met de Nevobo in de hoop dat er ook voor deze leeftijdsgroep een ander competitie aanbod komt.

·        Onder de 10 jaar (huidig CMV 1, 2, 3 en 4): zullen niet meer actief deelnemen met CMV-volleybaltoernooien. Voor deze leeftijdsgroep zullen we Smashball* toernooien gaan organiseren.

·        Opleiding trainers onder 12 jaar: we gaan onze trainers onder de 12 jaar komend seizoen intensief begeleiden. Daarmee willen we met name de trainingen stoerder, beweeglijker en vooral ook   leuker maken. De eerste vorm van begeleiding is inmiddels al geweest met de clinic van Remco Kenter op 19 juni jongstleden (zie een eerdere aankondiging op deze site).

“We willen het beste voor onze sport en onze jeugd en hopen op deze manier te zorgen voor concrete aanpassingen die bijdrage aan meer sportplezier”, vervolgt Martijn. “Daarbij is overigens Smashball voor ons niet dé ultieme oplossing, maar in ieder geval al een beter alternatief dan wat het CMV nu te bieden heeft. We denken dat dit beter aansluit bij de belevingswereld van jeugd onder de 12 jaar.
De komende jaren blijven we ontwikkelen en verbeteren om te komen tot een zo goed mogelijk volleybalaanbod. We gaan ervaren hoe dat is en streven naar het beste voor onze jeugd. Daarin zijn we steeds vernieuwend.”

Ook de Nevobo is zeer geïnteresseerd in de ervaringen van de jeugd bij Next Volley Dordrecht en volgt de ontwikkelingen op de voet.

* Een indruk krijgen van Smashball? Kijk dit filmpje