Een terugblik op 2 ALV's

Op 3 juni en 10 juni jongstleden zijn er 2 ALV's (Algemene Leden Vergaderingen) geweest. Deze werden online gehouden. Hierbij in het kort de belangrijkste zaken en besluiten.

Op 3 juni is het volgende op de ALV besproken:

  • Jasper Pellis is het nieuwe bestuurslid voor de sponsorzaken. Hij deelt mee dat we voor de wedstrijdshirt gaan stoppen met naamsponsoring. Verdere details volgen nog.
  • Het bestuur maakt ivm met de coronamaatregelen een contributieteruggave mogelijk.
  • De contributie wordt verhoogd met 1,3% (inflatie) en de Nevobobijdrage is gestegen met € 2,50 naar € 15,00.
  • Een conceptbegroting wordt gepresenteerd, waarbij diverse zaken, zoals overheidssteun Covid, ledenaantal, kantine-inkomsten nog onzeker zijn.
  • De nieuwe kascommissie wordt benoemd. Ruud van Valen en Sven Wolst nemen daar zitting in.
  • De plannen voor het sportpark Schenkeldijk, houden in dat diverse verenigingen een nieuwe accommodatie kunnen betrekken, maar Next Volley Dordrecht niet. De gemeente Dordrecht zal onze vereniging ondersteunen met een uitbreiding van de beachaccommodatie naar 9 velden.
  • In samenwerking met de gemeente en de Nevobo wordt gewerkt aan een 'Superclub'. De termijn van deze samenwerking is vooralsnog 3 jaar. Door deze samenwerking kan de vereniging een professional aantrekken die zich o.a  bezig gaat houden met ledenwerving jeugd, volleybal meer op de kaart zetten en het geven van clinics op scholen.
  • De plannen voor heropening van de kantine worden uitgewerkt.
  • Voor het wijzigen van de statuten is het benodigde quorum op 3 juni niet aanwezig. Een tweede ALV op 10 juni wordt uitgeschreven.

Op 10 juni worden de voorstellen voor wijziging statuten en huishoudelijk reglement (eerder al gepubliceerd) door de leden aangenomen.