Zitten in de kantine? QR-code verplicht

Per 25 september 2021 is de anderhalve meter afstandsregel voor sporters en publiek vervallen. Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden. Wel met een vaste zitplaats. Voor het zitgedeelte in de kantine heb je vanaf deze datum wel een coronatoegangsbewijs (CTB), lees een QR-code, nodig.

Gelukkig is de anderhalve meter afstandsregel per 25 september vervallen. Onze sporthal de Dijk is daardoor weer vrij toegankelijk voor sporters en publiek. Zij zijn welkom bij trainingen en wedstrijden. Binnen in de hal moet iedereen wel een vaste zitplaats hebben en er geldt geen maximaal aantal bezoekers. Staanplaatsen zijn niet toegestaan.
Het blijft overigens bij de sportbeoefening en voor het publiek belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. In de hal blijft daarom een desinfecteerapparaat staan. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

De kantine en de QR-code

Onze sportkantine valt onder de regelgeving voor horeca, waarbij voor sportkantines besloten is dat deze kunnen werken met een afhaalgedeelte. Dit betekent dat we voor het zitgedeelte werken met een coronatoegangsbewijs (CTB). Dit bewijs, vaak via de QR-code op je telefoon, moet met een ID samen getoond worden. Een CTB is te verkrijgen als je gevaccineerd of negatief getest bent. Voor het afhaalgedeelte is geen CTB nodig.

Next Volley Dordrecht houdt zich vanzelfsprekend ook aan de geldende regels. Dat betekent dat er in de kantine een afhaalgedeelte en een zitgedeelte is gecreëerd, met een ketting als scheiding tussen deze twee ruimtes. Vóór de ketting is het afhaalgedeelte. Achter de ketting is het zitgedeelte.
In dit zitgedeelte mag je alleen komen/zitten als je een coronatoegangsbewijs (CTB) kan laten zien, of jonger bent dan 13 jaar. De barmedewerkers krijgen de mogelijkheid om met een app bezoekers te controleren op het hebben van de juiste QR-code. 

De naleving van bovenstaande regels kan door BOA’s worden gecontroleerd. Forse boetes van 2500 euro kunnen worden opgelegd.

Het bestuur rekent er op dat onze leden en bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en de geldende regels zullen naleven. Bij overtredingen gaat het de vereniging anders flinke boetes opleveren. Dat is iets waar niemand bij gebaat is.

De scheiding tussen het afhaal- en het zitgedeelte.