Hoe wordt de competitie weer hervat?

Hopelijk wordt de competitie weer snel hervat, maar een datum daarvoor is nog niet bekend. De Nevobo speelt met verschillende scenario's alvast wel in op het hervatten van die competitie. 

Dit meldt de Nevobo: de grootste onzekerheid voor de aankomende weken, is per wanneer we weer competitie kunnen spelen. Het is niet zeker of dat bij het volgende weegmoment (25 januari) al bekend wordt. Daarom zal er nog met meerdere scenario’s rekening gehouden moeten worden. 

Planning en publicatie

Het programma wordt in ieder geval verder ingepland vanaf woensdag 26 januari t/m 23 april, zodat we op het moment dat er weer competitie gespeeld kan worden, een vliegende start kunnen maken.

  • De wedstrijden uit de jaarcompetitie die nog in het programma stonden op 24 en 25 januari zijn inmiddels uitgesteld.
  • De wedstrijden uit de halfjaarscompetitie voor de 2e helft zijn nu gepubliceerd. Deze wedstrijden zijn eveneens ingepland vanaf 26 januari. Wedstrijdsecretarissen kunnen dit wedstrijdprogramma gaan optimaliseren.
  • Wedstrijdsecretarissen hoeven nog GEEN actie te ondernemen v.w.b. de wedstrijden zonder datum. Zodra bekend is wanneer de competitie gestart wordt, plant De Nevobo deze in eerste instantie nog zoveel mogelijk in.
  • Voor het plannen van deze openstaande wedstrijden is er meer informatie nodig, inzake de halbeschikbaarheid. Als bij jullie bekend is wanneer de hal in de extra weken beschikbaar is, vul dit dan in op nevobo.nl. Hoe je dit doet, lees je in de handleiding online inschrijven op pagina 7.
  • In de reserveweken 11-16 april en 17-23 april zijn door ons al wedstrijden ingepland, indien de halbeschikbaarheid was doorgegeven. 

TIP: Onderlinge wedstrijden zonder door de Nevobo aangewezen scheidsrechters, op dit moment al toegestaan. Teams kunnen daarom onderlinge wedstrijden voor de competitie nu al gaan spelen als dit gewenst is. Het DWF is nog niet te gebruiken, maar als de uitslagen en spelersregistratie op papier worden genoteerd is het mogelijk om dit later toe te voegen in het DWF. Dit scheelt wellicht wat druk later in het seizoen.

Scenario’s

Ter voorbereiding op de scenario’s hebben we eind vorig jaar een enquête uitgezet onder de verenigingen met de vraag of zij in de maand mei door willen spelen. 400 verenigingen (40%) hebben hierop gereageerd. Deze 40% vertegenwoordigt 60% van de teams. Door circa 75% van de respondenten is aangegeven dat zij tot en met het weekend van 21 mei door willen spelen om zo de competitie af te kunnen ronden. Een aanzienlijk deel van de verenigingen dus.

Hieronder zijn de scenario’s verder uitgewerkt. 

  • Starten mogelijk direct na weegmoment van 25 januari (dus restant van speelweek 24 – 30 januari):

Wanneer blijkt dat we snel na het weegmoment kunnen starten met de competitie, zullen we gebruik maken van de dagen in mei om op die manier zowel de jaar- als de halfjaarscompetities uit te spelen. 

  • Starten in speelweek 31 januari – 6 februari:

Bij een start in deze week is het voor de jaarcompetitie (senioren), ook met gebruikmaking van extra weken in mei, niet meer haalbaar om de hele competitie uit te spelen. Voor de jaarcompetities zullen we het einde van de competitie vooralsnog plannen op 23 april. Op dat moment zullen we d.m.v. het quotiënt tot een eindstand komen. We onderzoeken nog hoe we eventueel gebruikmakend van de speeldagen in mei, tot een opzet komen waarin we op basis van de eindstand tot kampioenen en degradanten komen, dan wel dat we toch ook voor de jaarcompetitie het seizoen nog langer doortrekken en dus het moment waarop de eindstand op basis van quotiënt wordt bepaald later dan 23 april zullen leggen.  
Voor de halfjaarscompetitie zullen we gebruik maken van de dagen in mei om op die manier de halfjaarscompetities uit te spelen.   

  •  Starten in speelweek 7 februari- 13 februari of later

Zowel voor de halfjaars- als de jaarcompetitie wordt het einde van de competitie gepland op 23 april. Verdere uitwerking voor de maand mei (of en zo ja hoe) is mede afhankelijk van het daadwerkelijk moment dat er weer competitie gespeeld kan worden.

Regionale bekertoernooi

In de communicatie volgende week na de persconferentie van 25 januari, zal de Nevobo terugkomen op de mogelijkheden voor het regionale bekertoernooi.

CMV

In de gebieden Rotterdam en Alblasserwaard (niveau 5 en niveau 6) wordt de CMV competitie gespeeld op dezelfde manier als de jeugdcompetitie, hiervoor gelden dus dezelfde punten als bovenstaand voor de halfjaar competitie. Dit geldt ook voor de regionale CMV competitie.
De CMV gebieden waarbij competitie (niveau 4 t/m niveau 6) gespeeld wordt  (Den Bosch, Boxmeer, Noord en Midden-Limburg ) daarvan stonden de wedstrijden al gepubliceerd. Hierbij geldt dat de kans bestaat dat er nog speeldagen afvallen als er pas later wedstrijden gespeeld mogen worden.
De overige CMV gebieden daarbij zal per speeldag bekeken worden of wedstrijden dan al zijn toegestaan, de communicatie hierover verloopt via de normale kanalen.

 Recreanten

De gebieden die een competitie spelen waarbij de planning via het regiokantoor loopt (Masters, Den Bosch, Zuid-Limburg, Gorkum en Randstad) daar zijn zoveel mogelijk wedstrijden gepland t/m 23 april. Verder gelden dezelfde punten hiervoor als bovenstaand voor de jaarcompetitie.
De overige gebieden (incl. Tilburg) daarvoor geldt dat er per speeldag bekeken wordt of de wedstrijden al zijn toegestaan, de communicatie hierover verloopt via de normale kanalen.