Hoe kunnen wij onze ouders betrokken houden of maken.

Wat kunnen wij doen om ouders (nog meer) te betrekken bij de activiteiten en vorderingen van hun sportende kind? Om op deze vragen antwoord te krijgen, is een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is een onderdeel van een samenwerking tussen de Nevobo, de Gemeente en onze vereniging en is verzonden aan ouders/verzorgers van onze leden onder de 16 jaar.

Waarom willen wij dit weten?
Betrokkenheid van ouders en interesse in de sport zijn belangrijke ingrediënten voor het sportplezier van kinderen.  Daarnaast draait een vereniging op vrijwilligers en kunnen we het talent van ouders goed gebruiken. Op grotere schaal is zowel de Gemeente als de Nevobo geïnteresseerd in de betrokkenheid van ouders bij de verenigingen.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Deze vragenlijst wordt gelijktijdig aan meerdere Dordtse verenigingen gestuurd. Het Onderzoekscentrum van de Gemeente gaat met de resultaten aan de slag. De resultaten worden anoniem verwerkt. Medio april ontvangen wij een rapportage welke wij vervolgens delen. Aan de hand van deze rapportage volgt een gesprek met de Gemeente om te kijken of en welke ondersteuning of vervolgacties er gewenst zijn.

Even graven in uw geheugen

We zijn ons ervan bewust dat de betrokkenheid vanwege de coronamaatregelen beïnvloed is. Daarom vragen we naar de ervaringen in de eerste helft van het volleybalseizoen.

Beloning

Als dank voor uw tijd en moeite verloten wij 2 VVV-bonnen van € 25,- onder de inzenders.

 

Heeft u als ouder van een jeugdlid onder de 16 jaar de vragenlijst niet ontvangen of heeft u nog geen gelegenheid gehad deze in te vullen?
Doe dit dan alsnog via deze link https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=p7tf2rif

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bestuur Next Volley Dordrecht