Sandor Michielse: “In gesprek met veel betrokkenen maken we een mooi nieuw beleidsplan.”

Het bestuur van Next Volley Dordrecht is druk doende met het samenstellen van een beleidsplan. Een plan dat op veel terreinen een koers uitzet. In dat proces wordt het bestuur ondersteund door Sandor Michielse. Tijd voor een interview met hem.

Sandor Michielse (44) is binnen onze vereniging speler van Heren 5. Als kind voetbalde hij eerst wat jaren bij v.v. Dubbeldam, maar wie de familie Michielse, met vader Ton, moeder Cocky en broer Martijn een beetje kent, verbaast zich niet dat een overstap naar volleybal zo’n ruim 30 jaar geleden een voorspelbare switch was. Bij Ekspalvo heeft hij in diverse teams gespeeld. Zelfs bij Heren 1. Nu alweer zo’n 15 jaar bij Next Volley Dordrecht. En om de familieband nog even door te trekken: zoon Loek (17) van het jongens A1-team behoort ook tot de selectie van Heren 5. Vader en zoon gezamenlijk bij hun training. Fijn voor Loek, hij kan altijd met zijn ‘eigen chauffeur’ weer terug naar huis.

Toekomst

Het bestuur vond dat het wel weer tijd was om het beleidsplan (Be Proud, Be Part), dat stamt uit de tijd dat Alfred Maas voorzitter was, te herijken. Om aan te passen aan de situatie waarin de vereniging zich nu bevindt. En weer met inbreng van leden deels opnieuw samen te stellen. Sandor werd gevraagd om bij het komen tot een nieuw beleidsplan het bestuur te ondersteunen. Met de ervaring die hij in zijn werkzame leven als gemeentesecretaris bij de gemeente Rucphen heeft, is het samenstellen en schrijven van beleidsstukken hem niet vreemd.
“Het bestuur gaf aan vooral druk te zijn met de dagelijkse gang van zaken”, weet Sandor “terwijl ze graag ook de tijd willen nemen om na te denken over de toekomst. Maar komen daar momenteel onvoldoende aan toe. Je moet soms even boven de hectiek van alledag uitstijgen om bijvoorbeeld vragen te kunnen beantwoorden als ‘Waar willen we naartoe? Waar dromen we van? Wat is realistisch? En hoe komen we daar?’ Hulp van buiten het bestuur is dan welkom.”

Brainstorm

Sandor bood zijn ervaring aan en startte samen met het bestuur in het najaar in 2021 een traject om te komen tot een nieuw beleidsplan. Het begint dan met inventariseren van veel wensen en behoeften om in een later stadium wat focus aan te brengen. Sandor vervolgt: “We hebben met het hele bestuur allereerst een brainstormavond gehouden. Grote flappen papier en nadenken over Wat gaat goed? Wat willen we behouden? Wat willen we versterken? Waar willen we mee stoppen en Wat gaan we minder doen? Op zich al heel verhelderend en goed om met elkaar die vragen in het bestuur te bespreken. En dat mede-bestuursleden van elkaar horen hoe zij daarover denken”.
Inmiddels was ook de lockdown afgekondigd en dat gaf de tijd om na die eerste brainstorm alle zaken te rubriceren en terug te brengen tot 10 thema’s, zoals bijvoorbeeld het technisch gedeelte, de beach, de accommodatie, de financiën, de leden, de vrijwilligers. Want zoals te bedenken valt hebben al die thema’s ook weer veel onderlinge raakvlakken. Raakvlakken die in het uiteindelijke beleidsplan wel tot een realistische samenhang moeten leiden. Daarbij speelt dan zoiets als Wat willen we? En hoe bereiken we dat? Een plan waar je aan de ene kant wel mag dromen en wat aan de andere kant ook wel weer realistisch is.

In gesprek

Dit is het moment dat we met heel wat groepen in de vereniging gesprekken gaan starten. Sandor: “Zo’n beleidsplan is uiteraard niet alleen iets van het bestuur. We willen juist in gesprek met leden, ouders van jeugdleden, sponsors, recreanten en trainers. Om samen de gedachten van het bestuur aan te vullen. Om samen de koers aan te scherpen. Die betrokkenheid maakt dat zo’n plan ook beter en iets van de leden wordt. Die gesprekken doen we bij voorkeur met twee leden van het bestuur, maar een 1 op 1 gesprek is ook mogelijk.”
Het ophalen van ideeën bij verschillende groepen is inmiddels gestart. Het bestuur heeft al een heel lijstje. Mocht je niet benaderd worden, maar graag suggesties willen aandragen, neem dan contact op met één van de bestuursleden of met Sandor. Dat kan natuurlijk in de hal maar een mail sturen naar info@nextvolleydordrecht.nl kan ook altijd.

Uitwerken

“Nadat we alle gesprekken hebben gehad, gaan we een aantal zaken verder uitwerken”, vervolgt Sandor “en vervolgens concreet maken. Het plan kent een horizon van zo’n 5 jaar en het is de kunst om naast concrete stappen tevens flexibel te blijven. De coronacrisis heeft ons geleerd dat toekomstplannen soms zomaar kunnen wijzigen.”
Uiteindelijk zal het (concept) beleidsplan in de ALV ter goedkeuring aan de leden worden aangeboden. “Een voorstelbare stap, maar het zou mooi zijn, als een groot gedeelte van de inhoud van het plan voor de meesten dan geen verrassing meer is. Dan hebben we het in de gesprekken en de communicatie goed gedaan”, glimlacht Sandor.
De vraag of zo’n traject en zo’n proces leuk is, wordt stellig met ‘ja’ door hem beantwoord. “We zijn bezig met de (nabije) toekomst van onze club. Een club waar ik ook een grote betrokkenheid bij heb. Zo’n proces begeleiden, samen met vrienden, is dan ook inspirerend en zeker leuk om te doen.
Tot slot: Mag ik nog wat kwijt? Wat mij als niet bestuurslid opvalt, is dat het bestuur veel aandacht en waardering heeft voor onze vrijwilligers. Op mijn beurt heb ik weer waardering voor alle bestuursleden, die (vaak onzichtbaar) veel enthousiasme, tijd en energie in hun werkzaamheden stoppen. Ook zij zijn vrijwilligers. Goed om dat hier nog eens naar voren te brengen.”