Tijdens de ALV: afscheid 2 bestuursleden en een jubilaris

Tijdens de afgelopen ALV op 9 november werd door de leden afscheid genomen van 2 bestuursleden en werd een jubilaris gehuldigd. Lees hier wie dit waren.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 november jongstleden kende o.a. op de agenda het afscheid van 2 bestuursleden.

Carine Visser, bestuurslid technische zaken verlaat door drukke werkzaamheden het bestuur. Zij heeft deze taak 2 seizoenen met verve vervuld. Voorzitter Martijn Michielse bedankte haar voor alle inzet en de leden bekrachtigden dit met een luid applaus.

Ook Martijn van den Berg verlaat het bestuur. Door drukke privéwerkzaamheden kan hij dit niet meer combineren met het bestuurswerk. Martijn heeft diverse bestuursrollen vervuld, waaronder technische zaken en de afgelopen jaren heeft hij zich vooral bezig gehouden met de verenigingsprofessionals. Ook Martijn wordt ten overstaan van de leden bedankt voor alle betrokkenheid en inzet.

Op de agenda werd ook aandacht besteed aan jubilaris Peter de Jong. De spelverdeler van Heren 8 is 50 jaar lid. Bestuurslid Klaas de Jong (geen familie) sprak Peter toe. Op 14 jarige leeftijd is hij begonnen bij Orawi en via Futora, tot op de dag van vandaag lid van Next Volley Dordrecht.
Peter is in al die jaren altijd bereid gevonden om allerlei zaken voor de vereniging te doen, of zoals Klaas het verwoordde: "Trouw aan zijn team, trouw aan de beach en trouw aan de bar. Kortom, trouw aan Next Volley Dordrecht." Een foto uit het verre verleden werd vertoond, waarbij Peter en Klaas bij Futora nog samen in één team hebben gespeeld. Het werd min of meer een zoekplaatje wie van de (oud)leden nog op de foto te herkennen waren. Klaas overhandigde tot slot aan Peter een fles wijn en een oorkonde die elke jubilaris toekomt. De leden op de ALV, waaronder veel uit het team van Peter, lieten door middel van een groot applaus hun waardering voor de spelverdeler uit Heren 8 blijken.