Herinvoering teamtaak Zaalwacht

Om een vereniging draaiende te houden ontkomen we niet aan vrijwilligerstaken zoals bardiensten, scheidsrechter, tellers en zaalwachten. De laatste jaren hebben we de luxe gehad dat George van Berkum voor ons de taak van gastheer/zaalwacht op zich nam. Door de hoeveelheid werk wat dit met zich meebrengt - en zijn wens tot iets meer vrije tijd - heeft het bestuur besloten George te ontlasten van de zaalwachttaken.

Dit betekent concreet dat George voorlopig aanwezig is als gastheer en we de zaalwachttaak met ingang van het weekend van 20 januari gaan verdelen onder de seniorenteams.
Deze dienst zal ongeveer twee tijdsblokken omvatten op vrijdagavond en zaterdag. De dienstenplanner zal deze dienst zoveel mogelijk combineren met een eigen wedstrijd.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de verdere uitwerking zoals taakomschrijvingen, toewijzen diensten door de Dienstenplanning e.d. Deze info zal de komende tijd concreet gemaakt worden en gecommuniceerd worden. Je moet hierbij denken aan zaken zoals gastteams en scheidsrechters ontvangen, toezien op het opbouwen en afbreken van de velden, zorgen dat de zaal netjes blijft e.d. 

Laten we George wat meer vrije tijd met zijn kinderen en kleinkinderen gunnen en zorgen dat de thuiswedstrijddagen net zo gastvrij en soepel blijven verlopen. We hebben immers het imago van gastvrije vereniging hoog te houden.

Mocht je nu al vragen hebben, mail bestuur@nextvolleydordrecht.nl