Next Volley Dordrecht op 9 februari 2019 geheel rookvrij

Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 2 oktober vorig jaar werd het al uitgebreid besproken: Next Volley Dordrecht wordt binnenkort geheel rookvrij. Dat gaat vanaf 9 februari plaatsvinden.

Het bestuur van Next Volley Dordrecht bracht op de ALV van oktober het onderwerp ter sprake. Zij wilden in het kader van ‘een rookvrije generatie’ het gehele sportterrein van Next Volley Dordrecht rookvrij maken.

Onno Graafland, ouder van 3 volleyballende kinderen bij ons en kinderarts bij het Albert Schweitzerziekenhuis heeft ervaring bij het rookvrij maken van het ziekenhuis. Hij gaf door middel van een presentatie een nadere toelichting. Na een gedachtewisseling tussen bestuur en leden werd er door de ALV unaniem ingestemd om het traject in te zetten om Next Volley Dordrecht rookvrij te maken. Roken was al in de sporthal niet meer toegestaan, maar vanaf zaterdag 9 februari mag dat ook niet meer op ons gehele sportterrein. Dus niet meer op het terras, op plekken rondom de sporthal en op en rond de beachaccommodatie. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers. We vragen rokers wel om buiten het zicht van kinderen en buiten het rookvrije terrein te roken.

Door dit besluit werken we als volleybalvereniging mee aan een beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. De Rookvrije Generatie is een grote maatschappelijke beweging, ontstaan vanuit een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Een groot aantal mensen en organisaties werkt ondertussen mee aan de Rookvrije Generatie. Elke sportvereniging, dus ook Next Volley Dordrecht, is een belangrijke omgeving in het leven van een kind. Buiten onze hal wordt vaak nog in het zicht van kinderen gerookt. Zien roken, doet roken. Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.

Next Volley Dordrecht is door deze maatregel de eerste sportvereniging in Dordrecht die geheel rookvrij is. We hopen ook dat andere sportverenigingen ons voorbeeld zullen volgen.

Omdat een goede en transparante communicatie in de aanloop naar 9 februari van belang is, hebben we in december als eerste alle rokers binnen onze vereniging uitgenodigd voor een informatie-avond. Nagenoeg iedereen gaf aan daar geen behoefte aan te hebben en het overgrote deel kan zich vinden in het toewerken naar een geheel rookvrije vereniging.
De communicatie naar de overige leden gebeurt door middel van dit bericht op de website, door extra aandacht in de eerstkomende nieuwsbrief en op Facebook en Twitter zullen ook berichten verschijnen. Een flyer met nadere toelichting, vooral voor bezoekers en bezoekende teams wordt gemaakt en zichtbaar in de hal geplaatst.
Buiten de hal zullen banners worden opgehangen en zal met blauwe lijnen aangegeven worden waar de grens van het rookvrije gedeelte zich bevindt. Vanzelfsprekend verdwijnen de asbakken die nu nog op het terras hangen.

Het bestuur hoopt dat we elkaar, zeker in de eerste periode, in alle vriendelijkheid en met respect op de nieuwe regels mogen wijzen.

Op zaterdag 9 februari (gepland om 12.00 uur) zal het terrein formeel rookvrij worden verklaard. Mogelijk dat de wethouder ook aanwezig zal zijn. Een moment waar we ook de plaatselijke pers bij zullen uitnodigen.

Mocht er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of suggesties zijn, dan kan je hierover contact opnemen met:
Onno Graafland
Dolf Offereins
Freek Wermer (communicatie)
Klaas de Jong (namens het bestuur)

Meer informatie over 'op weg naar een Rookvrije Generatie' vindt je hier.