Andries van de Graaf overleden

De afgelopen week bereikte ons het droevige nieuws dat voormalig lid Andries van de Graaf is overleden. Hij stierf afgelopen woensdag op 73 jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Andries van de Graaf was een gewaardeerd lid in de Ekspalvotijd van Next Volley Dordrecht. Op 1 juli 1977 meldde hij zich aan en volleybalde jarenlang in diverse competitie- en recreantenteams, totdat blessures hem in 2005 noopte om de wedstrijdsport te beëindigen. Ook was hij jarenlang scheidsrechter bij diverse wedstrijden.
Naast het actieve deel lagen zijn kwaliteiten vooral in allerlei bestuurdersfuncties, zowel in als buiten de sportwereld. Hij vervulde die rollen op de hem bekende rustige wijze, maar wel met veel toewijding. Zo was Andries geruime tijd voorzitter van de Dordtse sportraad. Hij deed dat op zo'n aansprekende wijze, dat hij in 2016 hiervoor de Sportprijs van de stad Dordrecht kreeg uitgereikt. Andries van de Graaf was in de jaren daarvoor het gezicht van de sportraad in Dordrecht.

De band met het volleybal heeft hij in die jaren, vol met bestuurlijke activiteiten, nooit verloren. Met regelmaat was Andries op de ALV's van Next Volley Dordrecht aanwezig en had oog en oor voor de belangen van de volleybalsport. Zeer betrokken, zoals hem dat tekende. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn partner Helma, in onze volleybalomgeving zeker geen onbekende. Wij wensen haar, als ook Dennis & Tine en Roel & Marianne de komende tijd veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Andries.

Bestuur van Next Volley Dordrecht 

Het herenteam van Ekspalvo in het jaar 2003, waarvan Andries (nr. 73) deel uitmaakte.