Terugblik op de ALV van 28 mei 2019

Afgelopen dinsdag vond de voorjaars ALV (Algemene LedenVergadering) plaats van onze volleybalvereniging. Een ALV die in het teken stond van TC-zaken, de voorlopige begroting, nieuws over de bouwcommissie en een reeks jubilarissen. Voor de leden die er niet bij konden zijn, hierbij een beknopte terugblik. De (uitgebreide) notulen volgen bij de volgende ALV.

Klokslag acht uur was het voorzitter Mark van der Sluijs die de Algemene Ledenvergadering opende. Ca. 30 leden waren aanwezig die graag het bestuur aanhoorden en vervolgens bereid waren om mee te denken. 

Hoog op de agenda stond het onderwerp TC en teamindelingen. Martijn Michielse lichtte de teamindelingen van zowel de heren als de dames toe. Vooralsnog zijn er komend seizoen 7 damesteams en 9 herenteams. De meeste selecties zijn nagenoeg rond, alhoewel er in de zomermaanden nog wel wat verschuivingen kunnen plaatsvinden.
Het eerste herenteam staat volgend seizoen onder leiding van Peter van den Berg en is een selectie van eigen talent, aangevuld met enkele vertrouwde gezichten. Dames 1 kent drie nieuwe speelsters die Next Volley Dordrecht komen versterken. René van Nielen is de trainer/coach.
Dames 1 en heren 1 gaan volgend seizoen om en om op de zaterdag spelen en beiden hebben het centrecourt tot hun beschikking.

Bij de jeugd worden er 1 jongens A-team, 2 jongens B-teams en 2 jongens C-teams geformeerd. Bij de meisjes zijn er 4 A-teams, 4 b-teams en 3 C-teams. De (voorlopige) teamindelingen worden eerdaags op de site geplaatst.

Er zijn diverse ontwikkelingen rondom het sportpark Schenkeldijk. Zoveel zelfs dat binnen Next Volley Dordrecht een bouwcommissie in oprichting is. Voorzitter van deze bouwcommissie is Alfred Maas. De voorkeursvariant van de Gemeente Dordrecht voor het sportpark is een variant waar Next Volley Dordrecht met eerdere initiatieven en contacten direct bij betrokken is. Het plan voorziet er in dat sporthal de Dijk verlengd wordt met twee extra volleybalvelden. Totaal zes volleybalvelden dus. Door de verlengde hal, die met een schuifwand in twee delen gesplitst kan worden ontstaan tevens twee spelhallen waar bijvoorbeeld korfbal en hockey kunnen plaatsvinden. Een nieuwe kantine voor Next Volley Dordrecht is gesitueerd in het midden van de nieuwe hal boven de kleedkamers waardoor zicht is op enerzijds de hal en aan de andere kant de beachvelden. In de plannen zullen de beachvelden uitgebreid worden tot een aantal van 9. Alfred laat met een fraaie animatie van de nieuwe hal aansprekende beelden zien. In de hal kunnen ook korfbalvereniging Movado en de tafeltennisvereniging TTVD gehuisvest worden.
De plannen zijn zeker nog niet in beton gegoten, want er vindt op diverse niveau's nog gesprekken plaats met alle betrokkenen. Het plan zoals dat nu op hoofdlijnen is gepresenteerd is wel het vertrekpunt. De leden van Next Volley Dordrecht zullen regelmatig op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen.  

Nadat de notulen van de vorige ALV (2 oktober 2018) zijn goedgekeurd wordt het voorstel voor een 'reguliere' (inflatiecorrectie) contributieverhoging unaniem goedgekeurd.

Penningmeester Arnaud Dusseldorp licht de voorlopige begroting voor het nieuwe seizoen nader toe en het krijgt de instemming van de ALV.

De vereniging kent ook deze ALV een aantal jubilarissen. Zij worden allen persoonlijk toegesproken en krijgen naast een oorkonde tevens een dinerbon.
Dit keer zijn het Patrick van der Burgh (25 jaar), Alfred Maas (25 jaar), Niek Boehlee (25 jaar), Olivier Bouwmeester (25 jaar), Ad Dusseldorp (50 jaar) en Arie van den Adel (40 jaar).

In het bestuur, ten overstaan van de ALV, wordt afscheid genomen van Greetje Aardoom. Door drukke werkzaamheden kan zij haar rol als bestuurslid voor evenementen en PR & communicatie niet meer vervullen. Mark van der Sluijs bedankt Greetje voor haar inzet de afgelopen jaren.

Na een enkele rondvraag, waarbij het bestuur toezegt dat zij actie onderneemt op het aantal te leveren officials voor volgend seizoen, wordt na ca. 50 minuten deze ALV afgesloten. De volgende (reguliere) ALV staat gepland in het najaar van 2019. 

Hieronder enkele indrukken aan de hand van foto's van Mark van Giessen